Richtlijn voor seismische monitoringsstations - versie 1

P. Kruiver, E. Ruigrok, G.J. van den Hazel, D. de Vos, E. Stoffer, L. Evers

Seismische monitoringstations zijn nodig om aardbevingen te lokaliseren en karakteriseren. Deze stations worden aangelegd door zowel KNMI als door uitvoerders van mijnbouwactiviteiten. Het KNMI heeft als wettelijke taak het publiek onverwijld te informeren over ge─▒nduceerde aardbevingen met een magnitude groter of gelijk aan 2,0 en natuurlijke aardbevingen met een magnitude groter of gelijk aan 4,5. Uitvoerders hebben vanuit hun vergunning vaak de verplichting om lagere magnitudes (zwakkere aardbevingen) te kunnen lokaliseren en karakteriseren. De meetdata van het seismische netwerk van het KNMI zijn openbaar. Ook verspreidt het KNMI de aardbevingsgegevens die met dit netwerk zijn geanalyseerd. Het KNMI moedigt uitvoerders aan om hun stations en de meetdata aan het KNMI over te dragen. Dit is goed voor de transparantie, toegankelijkheid en uniformiteit van aardbevingsgegevens. Dit document beschrijft de voorwaarden waaraan een seismisch monitoringsstation moet voldoen voor opname van de data en overname van het station door KNMI. De richtlijn is onderverdeeld in eisen en wensen op het vlak van locatiekeuze, instrumentatie, datacommunicatie en juridische aspecten. Bij alle onderdelen is vooraf overleg met KNMI gewenst. Dit is versie 1 van de richtlijn.

Bibliographic data

P. Kruiver, E. Ruigrok, G.J. van den Hazel, D. de Vos, E. Stoffer, L. Evers. Richtlijn voor seismische monitoringsstations - versie 1
KNMI number: TR-24-01, Year: 2024, Pages: 13

Download full publication

download PDF (473 KB)