Ruimtelijke verdeling van neerslagtrends in Nederland in de afgelopen 100 jaar

TA Buishand, T Brandsma, G de Martino, JN Spreeuw

Recent zijn alle Nederlandse dagelijkse neerslagwaarnemingen uit de periode 1850-1950 gedigitaliseerd. De waarnemingen vanaf 1910 zijn samen met de al beschikbare waarnemingen van de afgelopen 60 jaar gebruikt om trends in de neerslag over de afgelopen honderd jaar te bestuderen. De gemiddelde jaarneerslag laat toenamen zien van 30 tot 35 procent langs de west- en noordkust en tien tot 25 procent langs de oostgrens en het zuidoosten van het land. Het aantal dagen met extreme neerslag laat nog sterkere toenamen zien. De gevonden trends geven aanleiding tot vragen over mogelijke toekomstige veranderingen en over het doorrekenen van watersystemen met lange neerslagreeksen.

Bibliographic data

TA Buishand, T Brandsma, G de Martino, JN Spreeuw. Ruimtelijke verdeling van neerslagtrends in Nederland in de afgelopen 100 jaar
Journal: H2O, Volume: 44, Year: 2011, First page: 31, Last page: 33

Download full publication

download PDF (498 KB)