Satellite reveals a steep decline in China’s CO2 emissions in early 2022

Hui Li, Bo Zheng, Philippe Ciais, K. Folkert Boersma, T.C.V.W. Riess, Randall V. Martin, Gregoire Broguet, Ronald van der A, Haiyan Li, Chaopeng Hong, Yu Lei, Yawen Kong, Qiang Zhang, Kebin He

-

Bibliographic data

Hui Li, Bo Zheng, Philippe Ciais, K. Folkert Boersma, T.C.V.W. Riess, Randall V. Martin, Gregoire Broguet, Ronald van der A, Haiyan Li, Chaopeng Hong, Yu Lei, Yawen Kong, Qiang Zhang, Kebin He. Satellite reveals a steep decline in China’s CO2 emissions in early 2022
Journal: Science Advances, Volume: 9, Year: 2023, doi: 10.1126/sciadv.adg7429