Statistiek van extreme neerslag voor korte neerslagduren

TA Buishand, JB Wijngaard

In dit rapport wordt een statistiek van extreme neerslag in De Bilt gegeven voor duren van 5, 10, 15, 30, 60 en 120 minuten. Vooral in het stedelijk waterbeheer is veel belangstelling voor dergelijke korte neerslag gebeurtenissen om het regulier functioneren van het rioolstelsel en inundatie vanuit het regionale watersysteem te toetsen.

Uitgegaan is van de maximale neerslaghoeveelheden per jaar in het tijdvak 1906 – 1990 voor bovengenoemde duren. Aan deze jaarmaxima is een GEV (Generalized Extreme Value) verdeling aangepast. De waarde van de vormparameter van deze verdeling is ontleend aan een uitgebreid onderzoek voor België. Hierdoor is het mogelijk uitspraken te doen voor zeer lage overschrijdingsfrequenties (tot eens in de 1000 jaar). De twee andere parameters van de GEV verdeling worden gemodelleerd als kwadratische functies van de logaritme van de duur. Een korte beschouwing wordt gegeven over de nauwkeurigheid van de verschillende terugkeerniveaus.

Bibliographic data

TA Buishand, JB Wijngaard. Statistiek van extreme neerslag voor korte neerslagduren
KNMI number: TR-295, Year: 2007, Pages: 19

Download full publication

download PDF (234 KB)