Tijdsafhankelijke klimaatscenario’s voor zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust

CA Katsman, SS Drijfhout, W Hazeleger

In deze studie presenteert het KNMI een set tijdsafhankelijke klimaatscenario’s voor de zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust. Deze klimaatscenario’s zijn volledig consistent met de bestaande KNMI’06 klimaatscenario’s voor zeespiegelstijging [1]. De laatsten geven alleen een schatting voor de jaren 2050 en 2100. In [1] is ook een ruwe schatting gegeven voor de zeespiegelstijging op de zeer lange termijn, voor het jaar 2300.

De tijdsafhankelijke klimaatscenario’s voor zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust zijn geformuleerd op basis van de aannames dat het zeeniveau stijgt in de loop van de tijd, zodanig dat

• (de bandbreedte van) de KNMI’06 klimaatscenario-waarden worden bereikt in 2050 en in 2100, en

• (de bandbreedte van) de ruwe lange termijn schattingen worden bereikt in 2300.

Dit wordt gerealiseerd door aan te nemen dat het zeeniveau verandert volgens een derdegraadsvergelijking.

Net als de KNMI’06 klimaatscenario’s zijn deze tijdsafhankelijke klimaatscenario’s representatief voor de gehele kustlijn.

Bibliographic data

CA Katsman, SS Drijfhout, W Hazeleger. Tijdsafhankelijke klimaatscenario’s voor zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust
KNMI number: TR-318, Year: 2011, Pages: 30

Download full publication

download PDF (390 KB)