Toelichting op door de Deltacommissie gebruikte klimaatscenario’s - Bijlage 3 van 'Samen werken met water'

P Kabat (Red.), W Hazeleger, C Katsman, A Sterl, J Beersma, A Klein Tank, P Vellinga, R Hutjes, R Swart

Bibliographic data

P Kabat (Red.), W Hazeleger, C Katsman, A Sterl, J Beersma, A Klein Tank, P Vellinga, R Hutjes, R Swart. Toelichting op door de Deltacommissie gebruikte klimaatscenario’s - Bijlage 3 van 'Samen werken met water'
Year: 2008

Download full publication

download PDF (186 KB)