Troposferisch ozon en het klimaat

T van Noije, H Eskes, G Verver, R van der A

De chemische samenstelling van de atmosfeer hangt op vele manieren samen met de toestand van het klimaat op mondiale, regionale en lokale schaal.

Hier zullen we een aantal aspecten van deze interactie bespreken aan de hand van veranderingen die in recente jaren zijn waargenomen in de ozonconcentraties boven Europa.

Troposferisch ozon is na kooldioxide en methaan het belangrijkste broeikasgas. Maar in de schattingen van de invloed van ozon op het klimaat zitten grote onzekerheden. Een beter begrip van troposferisch ozon is daarom van groot belang.

Bibliographic data

T van Noije, H Eskes, G Verver, R van der A. Troposferisch ozon en het klimaat
Year: 2008, Other information:

In: De toestand van het klimaat in Nederland 2008, KNMI, De Bilt, pp. 34–41.

Download full publication

download PDF (1.17 MB)