Update van de statistiek van extreme zeewaterstand en wind op basis van meetgegevens en modelsimulaties

C.F. de Valk, H.W. van den Brink

Voor de beoordeling van de veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland die in 2023 van start gaat levert het programma Beoordelings- en Ontwerp Instrumentarium primaire waterkeringen (BOI 2023) het instrumentarium waarmee waterkeringsbeheerders de primaire waterkeringen kunnen beoordelen of ontwerpen op basis van een realistische overstromingskans. Onderdeel daarvan is de statistiek van de basisstochasten, waaruit de hydraulische belastingen voor beoordeling van de keringen worden afgeleid. Voor de kustwateren betreft dit de zeewaterstand en de wind. Deze statistiek is in 2017 voor het laatst herzien (Chbab en de Waal, 2017), en dit rapport met bijbehorende tabellen presenteert hiervan een update.

Bibliographic data

C.F. de Valk, H.W. van den Brink . Update van de statistiek van extreme zeewaterstand en wind op basis van meetgegevens en modelsimulaties
KNMI number: TR-406, Year: 2023, Pages: 89

Download full publication

download PDF (9.29 MB)