Bliksem boven het stadhuis van Maastricht © Pieter Hoogland

Kennis over verleden en toekomstige fysische omstandigheden

Een goede waarschuwings- en monitoringfunctie berust op een stevige kennisbasis. Hiertoe doen we fundamenteel onderzoek en bouwen geavanceerde datasets.

Een goede waarschuwings- en monitoringfunctie berust op een stevige kennisbasis. We proberen te begrijpen hoe het klimaatsysteem reageert, hoe meteorologische processen werken, wat normale of extreme omstandigheden zijn, hoe de kwaliteit van de gebruikte voorspelsystemen bepaald kan worden. Hiertoe doen we fundamenteel onderzoek en bouwen geavanceerde datasets.

Heranalyse

We willen de historische toestand van de atmosfeer zo goed mogelijk opnieuw bepalen. Hiertoe gebruiken wij zo veel mogelijk data uit zo veel mogelijk bronnen en assimileren deze data in een numeriek model van de atmosfeer. Het model weegt de waarnemingen, zorgt voor consistentie tussen de waarnemingen.

Processtudies

In de atmosfeer zijn processen zoals zonne-instraling, wolkenvorming en neerslag sterk aan elkaar gekoppeld. Deze koppelingen moeten goed in de modellen beschreven worden, maar zijn lastig te begrijpen. Daartoe worden deze bestudeerd met een combinatie van modellen en data sets om nieuwe fysische inzichten in deze processen te verwerven.

Modelverificatie

Voor het nauwkeurig voorspellen van weer en klimaat worden de nieuwste fysische inzichten in processen en koppelingen in de numerieke modellen ingebouwd. Deze modellen worden vervolgens uitgebreid getest met data sets om te evalueren of voorspellingen verbeterd zijn.

Satellietdata sets

In de laatste 30 jaar zijn er grote hoeveelheden satellietdata verzameld die ons in staat stellen om overal te wereld met hele hoge ruimtelijke resolutie luchtkwaliteit, wolken, neerslag en vele andere belangrijke fysische parameters te bepalen. Wij zijn betrokken bij vele huidige en toekomstige satellietmissies, ontwikkelen en beheren vele satellietdata sets en gebruiken deze data set voor weersvoorspelling en om ons begrip van de samenstelling van de atmosfeer te verbeteren.

Meerjarig strategisch onderzoek

Niet alleen de atmosfeer verandert constant, maar ook de vragen die er uit de samenleving naar ons toe komen. Wij vinden het belangrijk om hierop in te spelen. Vragen worden in nieuwe onderzoeksvoorstellen verwerkt welke door een externe en interne commissie beoordeeld worden.  Zo wordt er ieder jaar een deel van het strategische onderzoek dynamische aangepast aan nieuw ontstane vragen en behoeftes.