KNMI'14-klimaatscenario's voor Nederland (rapport)

Albert Klein Tank, Jules Beersma, Janette Bessembinder, Bart van den Hurk en Geert Lenderink

De KNMI’14-klimaatscenario’s vertalen de onderzoeksresul-taten voor het wereldwijde klimaat uit het IPCC 2013-rapport 3) naar Nederland. Het IPCC-rapport geeft geen resultaten voor afzonderlijke landen.De klimaatscenario’s voor Nederland zijn gebaseerd op de waargenomen klimaatverandering en op recente berekeningen met wereldwijde klimaatmodellen voor het IPCC, aangevuld met berekeningen met het klimaatmodel voor Europa van het KNMI.Rekening houdend met het oordeel van experts, tonen de KNMI’14-klimaatscenario’s vier hoekpunten. Binnen deze hoekpunten zal de door de mens veroorzaakte klimaat-verandering in Nederland zich waarschijnlijk voltrekken.

Achtergrond KNMI'14-klimaatscenario's

Bibliographic data

Albert Klein Tank, Jules Beersma, Janette Bessembinder, Bart van den Hurk en Geert Lenderink. KNMI'14-klimaatscenario's voor Nederland (rapport)
KNMI number: nvt-nvt, Year: 2015, Pages: 36

Download full publication

download PDF (2.26 MB)