Publication database KNMI

The publication database contains the (co-)authored publications in scientific journals, KNMI reports and other publications

Verberg filters
Publication year
Author
Title
Keyword
Clear Filter
Toon filters
 1. Air pollution scenario over Pakistan: Characterization and ranking of extremely polluted cities using long-term concentrations of aerosols and trace gases.

  Pakistan ranks third in the world in terms of mortality attributable to air pollution, with aeros...

  Bilal, M., A. Mhawish, J.E. Nichol, Z. Qiu, M. Nazeer, Md. A. Ali, G. de Leeuw, R.C. Levy, Y. Wang, Y. Chen, L. Wang, Y. Shi, M.P. Bleiweiss, U. Mazhar, L. Atique, S. Ke | Remote Sensing of Environment | 2021
 2. Uncertainty in Aqua-MODIS Aerosol Retrieval Algorithms during COVID-19 Lockdown.

  — This letter reports uncertainties in the AquaModerate Resolution Imaging Spectroradiometer (MOD...

  Bilal, M., Qiu, Z., Nichol, J.E., Mhawish, A., Ali, M.A., Khedher, K.M., de Leeuw, G., Yu, W., Tiwari. P., Nazeer, M., and Bleiweiss, M.P. | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | 2021
 3. Windgegevens voor het berekenen van de geluidsbelasting door windturbines

  Sinds 2010 wordt de Europese dosismaat Lden gehanteerd voor de beoordeling van de geluidsbelastin...

  G.T. Geertsema, M.P. Scheele, H.W. van den Brink | --2018 | pp30
 4. Over de aanpassing van het nationale verspreidingsmodel van luchtverontreiniging voor hoge bronnen

  Over de aanpassing van het nationale verspreidingsmodel van luchtverontreiniging voor hoge bronnen

  A.A.M. Holtslag F.T.M. Nieuwstadt en M.P. Scheele | --1984 | pp30
 5. Het voorkomen van het subtropisch tussenwater voor de noordkust van Zuid-Amerika

  Het voorkomen van het subtropisch tussenwater voor de noordkust van Zuid-Amerika

  S.B. Tijssen, K. Van der Veen en M.P. Visser | --1976 | pp62
 6. Diep water langs de noordkust van Zuid-Amerika ?

  Diep water langs de noordkust van Zuid-Amerika ? 

  A.J. van Bennekom, S.B. Tijssen, K. van der Veen, M.P. Visser | --1976 | pp39