Wateroverlast

Klimaatdiensten

Betrouwbare informatie over weer en klimaat stelt de samenleving in staat de kwetsbaarheid voor extreem weer en klimaatverandering in te schatten.

Hoeveel regenwater moet een riool kunnen afvoeren om de straten niet blank te laten staan? Hoe hoog moeten in de toekomst onze dijken zijn? Hoeveel sneeuw moet een dak kunnen dragen? Wat kost een verzekering tegen hagelschade? Met hoeveel dagen vorstverlet moeten we rekenen in de bouw? Hou zeldzaam was de bui van gisteren?

Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden levert het KNMI informatie en kennis over weer en klimaat gebaseerd op waarnemingsnetwerken, satellieten, weer- en klimaatmodellen, en wetenschappelijke onderzoek naar de werking van het klimaatsysteem. Het levert daarmee essentiële informatie voor een duurzame economie, voor veiligheid, gezondheid en milieu. Deze klimaatdiensten ontwikkelt het KNMI in samenspraak met de meest relevante klimaatgevoelige sectoren. 

Klimaatnormalen

Het KNMI berekent om de tien jaar langjarige gemiddelden ('normalen') voor de KNMI-stations. De normalen worden gepubliceerd in de vorm van tabellen, kaarten en grafieken. Het meest recente tijdvak is 1991-2020. Eerdere tijdvakken zijn 1981-2010, 1971-2000, 1961-1990 enzovoort. Deze klimaatviewer laat de kaarten, grafieken en tabellen voor het klimaat in de periodes 1991-2020 en 1981-2010 in Nederland zien. 

Klimaatscenario's

Het KNMI maakt klimaatscenario's van een mogelijk toekomstig klimaat voor Nederland. Deze scenario's vormen de hoekpunten waarbinnen de klimaatverandering in Nederland zich, volgens de nieuwste inzichten, waarschijnlijk zal voltrekken. De meest recente zijn de KNMI'14-klimaatscenario's. In 2021 en 2023 verwachten we nieuwe scenarioproducten te publiceren. 

Maatwerk

De klimaatnormalen en de klimaatscenario's zijn opgesteld om een grote groep gebruikers uit een groot aantal sectoren te kunnen bedienen met klimaatinformatie. Soms is een vraag zodanig specifiek dat een extra onderzoek of analyse nodig is. In zo'n specifieke behoefte wordt dan voorzien door maatwerkprojecten. Voorbeelden zijn:

  • Statistiek van extreme neerslag voor de waterschappen
  • Kans op extreem lage wintertemperaturen voor het berekenen van de benodigde opslag van gas
  • Bepalen van de kans op nadelige weersomstandigheden in bepaalde perioden van het jaar voor landbouw
  • Maken van een windatlas op 100 meter hoogte voor windenergie

Het KNMI richt zich met klimaatdiensten niet alleen op Nederland, maar ook op Europa en zelfs wereldwijd. Dat doen we met bijvoorbeeld satellietwaarnemingen van ozon, met de European Climate Assessment and Dataset (ECA&D) en de KNMI Climate Explorer.