Publication database KNMI

The publication database contains the (co-)authored publications in scientific journals, KNMI reports and other publications

Verberg filters
Publication year
Author
Title
Keyword
Clear Filter
Toon filters
 1. Guidance on the use of meteorological time series constructed to match the KNMI’23 climate scenarios

  In the previously issued KNMI climate scenarios Klein Tank et al. (2014), time-series of weather ...

  H.W. van den Brink, C.F. de Valk | --2023 | pp35
 2. Update van de statistiek van extreme zeewaterstand en wind op basis van meetgegevens en modelsimulaties

  Voor de beoordeling van de veiligheid van de primaire waterkeringen in Nederland die in 2023 van ...

  C.F. de Valk, H.W. van den Brink | --2023 | pp89
 3. Comparison of tail models and data for extreme value analysis of high tide water levels along the Dutch coast

  To assess the reliability of flood protection in the Netherlands, return values of wind speed and...

  C.F de Valk, H.W. van den Brink | --2023 | pp72
 4. Het gebruik van de ECMWF seizoensverwachtingen voor het berekenen van de klimatologie van extreme waterstanden langs de Nederlandse kust

  De gecombineerde seizoensverwachtingen van het ECMWF leveren een wereldwijde dataset van meteorol...

  H.W. van den Brink | --2020 | pp82
 5. Estimation of wind speeds with very high return periods from large datasets generated by weather prediction models : statistical aspects

  To assess the reliability of flood protection in the Netherlands, return values of wind speed and...

  C.F. de Valk, H.W. van den Brink | --2020 | pp55
 6. Windgegevens voor het berekenen van de geluidsbelasting door windturbines

  Sinds 2010 wordt de Europese dosismaat Lden gehanteerd voor de beoordeling van de geluidsbelastin...

  G.T. Geertsema, M.P. Scheele, H.W. van den Brink | --2018 | pp30
 7. Klimatologie van extreme windvlagen

  Voor de veiligheid van hoogbouw en windenergie is kennis van de windvlagen op grotere hoogte cruc...

  H.W. van den Brink, I.L. Wijnant, F.C. Bosveld en A. Stepek | --2017 | pp42
 8. Validation of KNW atlas with publicly available mast observations (Phase 3 of KNW project)

  The KNW (KNMI North Sea Wind) atlas is based on the ERA-Interim reanalyses dataset which captures...

  A. Stepek, M. Savenije, H.W. van den Brink and I.L. Wijnant | --2015 | pp52
 9. Validation of KNW atlas with scatterometer winds (Phase 3 of KNW project)

  The KNW (KNMI North Sea Wind) atlas is based on the ERA-Interim reanalyses dataset which captures...

  I.L. Wijnant, G.J. Marseille, A. Stoffelen, H.W. van den Brink and A. Stepek | --2015 | pp50
 10. North Sea wind climatology Part 1: a review of existing wind atlases

  The national government needs high quality offshore wind climatology at and around hub height to ...

  I.L. Wijnant, H.W. van den Brink and A. Stepek | --2014 | pp66
 11. North Sea Wind Climatology Part 2: ERA-Interim and Harmonie model data

  The national government needs high quality offshore wind climatology at and around hub height to ...

  I.L. Wijnant, H.W. van den Brink and A. Stepek | --2014 | pp52