Publication database KNMI

The publication database contains the (co-)authored publications in scientific journals, KNMI reports and other publications

Verberg filters
Publication year
Author
Title
Keyword
Clear Filter
Toon filters
 1. De gevolgen van verschillen tussen nationale instructies voor de behandeling van Campbell-Stokes diagrammen bij het tekenen van isoheliën

  De gevolgen van verschillen tussen nationale instructies voor de behandeling van Campbell-Stokes ...

  C. Levert | --1955 | pp37
 2. Meteorologisch verslag betreffende de stormen van 21 t/m 24 december 1954

  Meteorologisch verslag betreffende de stormen van 21 t/m 24 december 1954

  C. J. van der Ham | --1955 | pp26
 3. De persistentie van de dagelijkse hoeveelheden neerslag

  De persistentie van de dagelijkse hoeveelheden neerslag

  C. Levert | --1955 | pp64
 4. Commentaar bij de methode van Craddock voor het extrapoleren van tijdreeksen

  Commentaar bij de methode van Craddock voor het extrapoleren van tijdreeksen

  C. Levert | --1955 | pp45
 5. Statistische kritiek op het artikel van E.G. Brown

  Statistische kritiek op het artikel van E.G. Brown

  C. Levert | --1955 | pp56
 6. Over het ontstaan van zware stormen aan de achterzijde van depressies inzonderheid op de Noordzee

  Over het ontstaan van zware stormen aan de achterzijde van depressies inzonderheid op de Noordzee 

  H.C. Bijvoet | --1955 | pp36
 7. De kwaliteit van de verwachtingen voor het waddengebied en de Hollandse en Zeeuwse kust

  De kwaliteit van de verwachtingen voor het waddengebied en de Hollandse en Zeeuwse kust

  A. Delver | --1955 | pp10
 8. De uitwerking van de wind over de Groningse Waddenzee op de hoogwaterstanden van Delfzijl

  De uitwerking van de wind over de Groningse Waddenzee op de hoogwaterstanden van Delfzijl

  G. Verploegh en P. Groen | --1955 | pp11
 9. Aantal en duur van perioden met hoge windkracht en met hoge golven, waargenomen op het lichtschip "Goeree" in de jaren 1949 t/m 1954

  Aantal en duur van perioden met hoge windkracht en met hoge golven, waargenomen op het lichtschip...

  R. Dorrestein | --1955 | pp55
 10. De frequentieverdeling van de tijdintervallen tussen de opeenvolgende NW stormen en de onderlinge afhankelijkheid in het optreden van deze stormen

  De frequentieverdeling van de tijdintervallen tussen de opeenvolgende NW stormen en de onderlinge...

  P.J. Rijkoort | --1955 | pp25
 11. Over de vervorming van een tweedimensionale puntenzwerm door ongeordende bewegingen

  Over de vervorming van een tweedimensionale puntenzwerm door ongeordende bewegingen

  P. Groen | --1955 | pp9
 12. De warmtesom in de kiemingsperiode van zomergerst

  De warmtesom in de kiemingsperiode van zomergerst

  C. Kramer | --1954 | pp28
 13. Onderzoek naar de invloed van neerslag en verdamping op de dagelijkse fluctuaties van de grondwaterstand

  Onderzoek naar de invloed van neerslag en verdamping op de dagelijkse fluctuaties van de grondwat...

  C. Kramer | --1954 | pp86
 14. Nieuwe equivalenten voor de Beaufortschaal geldend voor de waarnemingen op zee

  Nieuwe equivalenten voor de Beaufortschaal geldend voor de waarnemingen op zee 

  G. Verploegh | --1954 | pp32
 15. Een fenologisch onderzoek aan bolgewassen (afsluitend rapport)

  Een fenologisch onderzoek aan bolgewassen (afsluitend rapport)

  C. Kramer | --1954 | pp55
 16. Strandweervoorlichting zomer 1954 (strandrapport 4)

  Strandweervoorlichting zomer 1954 (strandrapport 4)

  A. Delver | --1954 | pp13
 17. dispel4py: An agile framework for data-intensive escience

  We present dispel4py a versatile data-intensive kit presented as a standard Python library. It em...

  Rosa Filgueira, Alessandro Spinuso | IEEE 11th International Conference on e-Science | 2015
 18. A Monte Carlo Method for Probabilistic Hazard Assessment of Induced Seismicity due to Conventional Natural Gas Production

  A Monte Carlo approach to probabilistic seismic-hazard analysis is developed for a case of induce...

  S. J. Bourne, S. J. Oates, J. J. Bommer, B. Dost, J. van Elk, and D. Doornhof | published | Bulletin of the Seismological Society of America | Vol. 105