Publication database KNMI

The publication database contains the (co-)authored publications in scientific journals, KNMI reports and other publications

Verberg filters
Publication year
Author
Title
Keyword
Clear Filter
Toon filters
 1. KNMI Klimaatsignaal'21 Hoe het klimaat in Nederland snel verandert

  Het Klimaatsignaal’21 is gebaseerd op de grote hoeveelheid kennis over klimaatverandering die in ...

  KNMI auteurs per hoofdstuk 1: Peter Siegmund, Bernadet Overbeek, Geert Jan van Oldenborgh † en Hylke de Vries. 2: Peter Siegmund, Rein Haarsma, Nadia Bloemendaal en Job Dullaart. 3: Rob van Dorland. 4: Sybren Drijfhout en Dewi Le Bars. 5: Richard Bintanja, Dewi Le Bars, Caitlin Pot en Nomikos Skyllas. 6: Geert Lenderink, Rob Groenland en Alwin Haklander. 7: Karin van der Wiel, Rein Haarsma, Emma Daniels, Gerard van der Schrier en Emma Aalbers. 8: Andreas Sterl, Jules Beersma en Henk van den Brink. 9: Ben Wichers Schreur. Eindredactie Rob van Dorland | --2021 | pp72
 2. Wordt het droger in Nederland?

  In Water Matters Juni 2021 Te downloaden/bekijken via: https://www.h2owaternetwerk.nl/water...

  Emma Daniels, Jules Beersma Gerard van der Schrier | 2021
 3. Droogte in Nederland aan de hand van de indices SPI en SPEI

  In Meteorologica, Juni 2021. Te downloaden/bekijken via: https://www.nvbm.nl/meteorologica/...

  Emma Daniels, Jules Beersma, Gerard van der Schrier | 2021
 4. Hoe extreem was de droogte van 2018?

  In H2O Augustus 2019 Te downloaden/bekijken via: https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikele...

  Nienke Kramer, Marjolein Mens, Jules Beersma, Neeltje Kielen | 2019
 5. Neerslagstatistiek en -reeksen voor het waterbeheer 2019

  STOWA Report 2019-19 Download from: https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/PUBLICA...

  Jules Beersma, Hans Hakvoort, Rudmer Jilderda, Aart Overeem, Rudolf Versteeg | 2019
 6. KNMI'14 Climatescenarios for the Netherlands (brochure)

  KNMI presents the KNMI’14 climate scenarios: four new scenarios for future climate change in the...

  Albert Klein Tank, Jules Beersma, Janette Bessembinder, Bart van den Hurk and Geert Lenderink | --2015 | pp36
 7. KNMI'14-klimaatscenario's voor Nederland (rapport)

  De KNMI’14-klimaatscenario’s vertalen de onderzoeksresul-taten voor het wereldwijde klimaat uit h...

  Albert Klein Tank, Jules Beersma, Janette Bessembinder, Bart van den Hurk en Geert Lenderink | --2015 | pp36
 8. Rainfall generator for the Rhine basin: Description of simulations using gridded precipitation datasets and uncertainty analysis

  The rainfall generator has been used to generate long synthetic series of daily precipitation and...

  Maurice Schmeits, Erwin Wolters, Jules Beersma, Adri Buishand | 0-1-2014 | pp29
 9. Rainfall generator for the Meuse basin: Description of simulations with and without a memory term and uncertainty analysis

  The rainfall generator has been developed to generate long synthetic sequences of daily precipita...

  Maurice Schmeits, Jules Beersma, Adri Buishand | 0-4-2014 | pp21
 10. Temperature climatology for Schiphol (the Netherlands), for present-day and climate scenarios in 2050

  In this report, a climatology of temperature is presented for Schiphol Airport (hereafter denoted...

  Dirk Wolters and Jules Beersma | --2012 | pp36
 11. Rainfall Generator for the Rhine Basin: Sensitivity to the composition of the feature vector and passive simulations

  Since the mid 1990s rainfall generators for the Rhine and Meuse basins have been developed. These...

  Jules Beersma | 1-9-2011 | pp18
 12. Exploring high-end climate change scenarios for flood protection of the Netherlands

  This international scientific assessment has been carried out at the request of the Dutch Delta C...

  Pier Vellinga, Caroline Katsman, Andreas Sterl, Jules Beersma, Wilco Hazeleger, John Church, Robert Kopp, Dick Kroon, Michael Oppenheimer, Hans-Peter Plag, Stefan Rahmstorf, Jason Lowe, Jeff Ridley, Hans von Storch, David Vaughan, Roderik van de Wal, Ralf Weisse, Jaap Kwadijk, Rita Lammersen, Natasha Marinova | --2009 | pp144
 13. Achtergronddocument Deltacommissie: Onderzoek naar bovengrensscenario's voor klimaatverandering voor overstromingsbescherming van Nederland

  Deze wetenschappelijke beoordeling over de bovengrens scenario’s voor klimaatverandering is uitg...

  Pier Vellinga, Caroline Katsman, Andreas Sterl, Jules Beersma | 2008
 14. Zout, zouter, zoutst - Statistiek van de externe verzilting in Midden-West Nederland

  Het Rijn-Maas mondingsgebied is één van de locaties in Nederland waar zoutindringing vanuit zee...

  Jules Beersma, Adri Buishand, Sacha de Goederen (RIZA), Pieter Jacobs (RIZA) | 0-11-2005 | pp37
 15. Droog, droger, droogst - KNMI/RIZA bijdrage aan de tweede fase van de Droogtestudie Nederland

  In de zomer van 2000 heeft de commissie ‘Waterbeheer 21e eeuw’ (WB21) advies uitgebracht over de ...

  Jules Beersma, Adri Buishand, Hendrik Buiteveld (RIZA) | 0-8-2004 | pp52
 16. Rainfall generator for the Rhine Basin: Description of 1000-year simulations

  In this report ten 1000-year simulations with the rainfall generator for the Rhine basin are desc...

  Jules Beersma | 0-0-2002 | pp18
 17. Droog, droger, droogst - Bijdrage van het KNMI aan de eerste fase van de Droogtestudie Nederland

  In de zomer van 2000 heeft de commissie ‘Waterbeheer 21e eeuw’ (WB21) advies uitgebracht over de ...

  Jules Beersma, Adri Buishand | 0-10-2002 | pp42
 18. Rainfall generator for the Rhine basin; multi-site generation of weather variables for the entire drainage area

  This is the final report of a project on the development of a rainfall generator for the Rhine ba...

  Rafal Wojcik, Jules Beersma, Adri Buishand | 0-0-2000 | pp38
 19. Rainfall generator for the Rhine basin: nearest-neighbour resampling of daily circulation indices and conditional generation of weather variables

  This is the third progress report of a project on the development of a rainfall generator for the...

  Jules Beersma, Adri Buishand | 0-0-1999 | pp34