Foto: Jannes Wiersema
Achtergrond

Centraal Nederland Temperatuur (CNT)

De Centraal Nederland Temperatuur (CNT) is representatief voor een groot gebied in Midden-Nederland en geeft de maandgemiddelde temperatuur weer.

Klimaatmodellen berekenen meteorologische grootheden met een typische ruimtelijke schaal van 100 kilometer. Lokale effecten ten gevolge van vegetatie, kleine watervlakken en hoogteverschillen worden in het model niet opgenomen. Om de kwaliteit van klimaatmodellen te toetsen zijn waarnemingen nodig op dezelfde schaal. De Centraal Nederland Temperatuur (CNT) voorziet in deze behoefte.

De CNT is geconstrueerd na analyse van de maandgemiddelde temperatuur- reeksen van 23 stations in Nederland. Stations aan de kust en in het uiterste noorden en zuiden van het land blijken minder representatief voor de temperatuur in het midden van het land en zijn daarom verder buiten beschouwing gelaten. Een enkele ontbrekende waarde is aangevuld met behulp van nabijgelegen stations. Alle reeksen zijn statistisch onderzocht op homogeniteit en trend, door vergelijking met naburige stations. De meeste inhomogeniteiten blijken te corresponderen met bekende veranderingen in de meetopstelling. Voor de sprongen, en voor één station een kleine trend, ten opzichte van de omringende stations zijn kleine correcties uitgevoerd.

Op basis van bovengenoemde analyse zijn er vier reeksen geselecteerd als referentiereeks voor de periode 1906-1950 (De Bilt, Winterswijk, Oudenbosch en Gemert) en zes reeksen voor de periode vanaf 1951 (De Bilt, Winterswijk/ Hupsel, Oudenbosch/Gilze Rijen, Gemert/Volkel, Deelen en Eindhoven). Combinaties van twee stations zijn soms nodig omdat op de oude locatie niet meer gemeten wordt. In voorkomend geval is de oude reeks, op basis van de periode met overlappende gegevens, gecorrigeerd naar de nieuwe locatie. Het gemiddelde van deze vier of zes gecorrigeerde reeksen noemen we de Centraal Nederland Temperatuur of CNT. De CNT is representatief voor het gebied tussen de steden Utrecht, Arnhem, Breda en Eindhoven.

De CNT reeks wordt maandelijks bijgewerkt met actuele metingen. Het is mogelijk dat de verleden waarden ook worden aangepast op basis van nieuw onderzoek. De actuele data is hier te downloaden.

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer achtergrond artikelen