Achtergrond

Code oranje voor onweersbuien op 7 juni 2019

Overlast blijft uit

Synoptische situatie en opgetreden weersverschijnselen

Een lagedrukgebied genaamd ‘Miguel’ lag aan het begin van het etmaal van 7 juni 2019 boven de Golf van Biskaje, trok noordoostwaarts (figuur 1) om op 8 juni 2019 boven de Noordzee aan te komen. Voor het koufront van het systeem werd op 7 juni onstabiele lucht aangevoerd. In deze lucht waren de condities gunstig voor de vorming van een actieve buienlijn. Alle weermodellen lieten de vorming van een buienlijn zien en de mogelijkheid van zware tot zeer zware windstoten tijdens de passage. De verwachting was dat de buienlijn aan het einde van de middag Zeeland zou bereiken, dan wel boven het zuid(westen) zou ontstaan, om vervolgens al activerend naar het noordoosten te trekken. Het KNMI heeft voor een deel van het land code oranje afgegeven voor onweersbuien met zware windstoten. Tot de vorming van een buienlijn is het niet gekomen, schade en overlast zijn uitgebleven.

Figuur 1: Weerkaart 7 juni 2019, 20.00 uur. Lagedrukgebied Miguel ligt boven het Kanaal.
Figuur 1: Weerkaart 7 juni 2019, 20.00 uur. Lagedrukgebied Miguel ligt boven het Kanaal.

In het zuiden van Nederland kwamen geen zware buien tot ontwikkeling. In het noorden en oosten ontstonden wel enkele fikse onweersbuien, echter deze buien organiseerden zich niet tot een buienlijn en er was ook geen sprake van zware windstoten. Figuur 2 laat het beeld van de KNMI-neerslagradars zien om 19.30 uur. Van de Wadden tot in Duitsland is een zone te zien met (onweers)buien. In de regio Amsterdam-Utrecht zijn ook minder felle echo’s te zien, deze hangen samen met het koufront dat volgde op de zone waar de lijn in had kunnen ontstaan.

Figuur 2: Beeld van de neerslagradars van het KNMI om 19.30 uur
Figuur 2: Beeld van de neerslagradars van het KNMI om 19.30 uur

Uitgegeven waarschuwingen

Op 7 juni 2019 om 01.48 uur is code geel afgeven voor het hele land, de waarschuwing luidde:

“Later vanmiddag onweersbuien met kans op zware windstoten. De eerstkomende uren zijn er geen waarschuwingen van kracht. Vanaf de tweede helft van de middag trekt een smalle maar felle buienlijn met onweer van zuidwest naar noordoost over ons land. De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten van 75-100 km/uur. Bij de buien is ook kans op hagel en veel neerslag in korte tijd.”

Om 11.11 uur is code oranje uitgegeven (figuur 3):

“Later vanmiddag en in de eerste helft van de avond trekt een smalle maar felle buienlijn met onweer van zuidwest naar noordoost over ons land. Naarmate de buienlijn over het land trekt, neemt deze in intensiteit toe. Daarom is een code oranje van kracht met uitzondering van de rovincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid- en Noord-Holland. In die provincies geldt voorlopig een code geel. De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten van 75-100 km/uur uit een zuidelijke richting. Bij de buien is ook kans op hagel en veel eerslag in korte tijd."

In de loop van de avond zijn de waarschuwingen beëindigd, het eerst in het zuiden en midden van het land.  Om 21.08 uur werd code oranje in het gehele land beëindigd.

Figuur 3: Waarschuwingskaart KNMI vrijdag 7 juni 2019, 11.11 uur
Figuur 3: Waarschuwingskaart KNMI vrijdag 7 juni 2019, 11.11 uur

Laatste update 12 juni 2019, Weer- en Klimaatdiensten, Rob Sluijter

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer achtergrond artikelen