Jannes Wiersma
Foto: Jannes Wiersma
Achtergrond

Geografische overzichten van metingen

Op circa 35 KNMI-stations wordt continu en volledig automatisch gemeten. De metingen worden onder andere in de vorm van kaarten gepresenteerd.

Uitleg Dagelijkse neerslag

Op circa 325 KNMI-neerslagstations wordt dagelijks de neerslag gemeten met een standaardregenmeter. De aftappingen vinden eenmaal daags plaats om 08.00 uur UT (09.00 uur lokale in de winter, 10.00 uur lokale tijd in de zomer). Waarnemers geven deze gegevens zo spoedig mogelijk door aan het KNMI.

Op de kaarten wordt de hoeveelheid neerslag van vandaag en de afgelopen dagen gepresenteerd. De hoeveelheden zijn afgerond in hele milimeters. De kaart van vandaag (aftapping 08.00 uur UT) is vanaf ongeveer 10.00 uur lokale tijd in de winter en 11.00 uur lokale tijd in de zomer beschikbaar. De neerslagkaarten worden daarna nog een aantal keren ververst. Naast de dagelijkse kaarten is ook een kaart met de gecumuleerde hoeveelheid gevallen neerslag in de lopende maand beschikbaar. In het zomerhalfjaar wordt uit de neerslagverdeling en de berekende referentiegewasverdamping dagelijks het potentieel doorlopend neerslagoverschot bepaald. 

De kaarten worden gepubliceerd in een roulerend archief van 8 dagen. Het kan voorkomen dat een aantal stations of zelfs een kaart niet beschikbaar is. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat het hier gaat om voorlopige gegevens. De kaarten kunnen alleen gebruikt worden om een globale indruk te verkrijgen van de verdeling van de neerslag over Nederland. Definitieve (gevalideerde) neerslagsommen van de KNMI-neerslagstations worden gepubliceerd in het door het Maandoverzicht Neerslag en Verdamping in Nederland (MONV).

Uitleg Temperatuur

Op circa 35 KNMI-stations wordt continu en volledig automatisch de temperatuur gemeten. Hierbij wordt o.a. de maximum-, minimum- en gemiddelde temperatuur bepaald over het tijdvak 0-24 uur UT (01-01 uur wintertijd, 02-02 uur zomertijd). Op de kaarten wordt de maximumtemperatuur van gisteren en de dagen ervoor gepresenteerd. De kaarten van de vorige dag zijn vanaf ca. 10.00 uur beschikbaar. Gedurende de dag worden de kaarten nog enkele keren aangemaakt zodat eventueel nagekomen gegevens zichtbaar worden. De kaarten worden op Internet gepubliceerd in een roulerend archief van 8 dagen. Het kan voorkomen dat een aantal stations of zelfs een kaart niet beschikbaar is. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat het hier gaat om voorlopige gegevens. De kaarten kunnen alleen gebruikt worden om een globale indruk te verkrijgen van het verloop van de maximumtemperatuur over Nederland. Definitieve (gevalideerde) daggegevens van de maximumtemperatuur worden gepubliceerd in het "Maandoverzicht van het weer (MOW)".

Uitleg Zonneschijnduur

Op circa 33 KNMI-stations wordt de zonneschijn uurlijks berekend uit 10-minuten gegevens van de globale straling. Op de kaarten wordt het aantal uren zonneschijn van gisteren en de dagen ervoor gepresenteerd. De kaart van de vorige dag is vanaf ca. 10.00 uur beschikbaar. Gedurende de dag worden de kaarten nog enkele keren aangemaakt zodat eventueel nagekomen gegevens zichtbaar worden. De kaarten worden op Internet gepubliceerd in een roulerend archief van 8 dagen. Het kan voorkomen dat een aantal stations of zelfs een kaart niet beschikbaar is. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat het hier gaat om voorlopige gegevens. De kaarten kunnen alleen gebruikt worden om een globale indruk te verkrijgen van het verloop van de duur van de zonneschijn over Nederland. Definitieve (gevalideerde) daggegevens van de zonneschijn worden gepubliceerd in het "Maandoverzicht van het weer (MOW)".

Uitleg Maximale uurgemiddelde wind en maximale windstoot

Op circa 45 KNMI-stations wordt continue en volledig automatisch de windsnelheid gemeten. Hierbij wordt o.a. de maximale uurgemiddelde windsnelheid bepaald over het tijdvak 0-24 uur UT (01-01 uur wintertijd, 02-02 uur zomertijd).Op de kaarten wordt de maximum uurgemiddelde windsnelheid en de maximale windstoot van gisteren en de dagen ervoor gepresenteerd. De kaarten van de vorige dag zijn vanaf ca. 10.00 uur beschikbaar. Gedurende de dag worden de kaarten nog enkele keren aangemaakt zodat eventueel nagekomen gegevens zichtbaar worden. De kaarten worden op Internet gepubliceerd in een roulerend archief van 8 dagen. Het kan voorkomen dat een aantal stations of zelfs de kaart niet beschikbaar is. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat het hier gaat om voorlopige gegevens. De kaarten kunnen alleen gebruikt worden om een globale indruk te verkrijgen van het verloop van de maximale uurgemiddelde windsnelheid en de maximaal opgetreden windstoten over Nederland. Tijdens buiige situaties in met name de zomer kan de windsnelheid lokaal sterk hebben afgeweken van de metingen op de stations.

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer achtergrond artikelen