droge grond
Achtergrond

Het KNMI en de Sustainable Development Goals

Door de Verenigde Naties zijn in 2015 zeventien duurzame werelddoelen afgesproken, de Sustainable Development Goals. Hoe draagt het KNMI bij aan tien van de zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) moeten een eind maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Het zijn duurzame doelstellingen waarmee bedrijven en overheden concrete handvatten hebben gekregen om te werken aan oplossingen voor de grootste problemen waar de wereld voor staat. Vrijwel elk bedrijf of overheidsinstelling heeft een taakstelling die samenhangt met één of meer van de genoemde doelen. 

Het KNMI en de SDG's

Als KNMI richten wij ons op de SDG’s die het dichtst bij onze taken en onze dienstverlening liggen. We hebben gekeken in hoeverre we een verschil kunnen maken op deze terreinen en hebben daarom juist deze SDG’s uitgekozen. Welke dit zijn, staat in de factsheet Het KNMI en de SDG's. We hebben voorbeelden gepresenteerd van tien van de zeventien SDG’s. Misschien is dat meer dan gedacht. Maar dat is aan de andere kant ook weer niet vreemd gegeven de kerntaak: het KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving om risico's op het gebied van weer, klimaat en seismologie terug te dringen en schade en letsel te beperken.

Onze activiteiten in Nederland zijn erop gericht om klimaatverandering goed in kaart te brengen en zo vroeg mogelijk te waarschuwen voor risico’s

De afgelopen twintig jaar zijn bijvoorbeeld 4,5 miljard mensen getroffen door natuurrampen. 90 procent daarvan is gerelateerd geweest aan weer en klimaat. Met de opwarming van het klimaat zal het extreme weer alleen maar toenemen. De activiteiten van het KNMI in Nederland zijn erop gericht om klimaatverandering goed in kaart te brengen en daarnaast zo vroeg mogelijk te waarschuwen voor risico’s. Het KNMI werkt tevens aan een strategie om ook in ontwikkelingslanden een bijdrage te kunnen leveren aan het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen van klimaatverandering. 

Onze eigen activiteiten en bedrijfsvoering

Het KNMI werkt niet alleen inhoudelijk aan de SDG’s. Voor ons geldt natuurlijk ook 'doe wat je zegt'. Ook in onze eigen activiteiten en bedrijfsvoering maken we stappen naar zoveel mogelijk duurzaam gedrag. De afgelopen tijd is gewerkt aan meer woon-werkverkeer op de fiets, minder vliegen, elektrische auto’s, groene stroom voor de supercomputer en een duurzaam kantoor.
 

Bekijk de interactieve factsheet het KNMI en de SDG's

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer achtergrond artikelen