Dataset

Klimatologische gegevens & informatie

Het KNMI meet in Nederland met geautomatiseerde apparatuur continue weergegevens, bijvoorbeeld windrichting en -snelheid, temperatuur, luchtdruk en straling. Daarnaast wordt de neerslag ook eenmaal per dag handmatig gemeten.

Alle gegevens worden gecontroleerd op eventuele meetfouten. Ontbrekende waarden worden aangevuld. Dit proces heet ‘validatie’. Na validatie worden de weergegevens gearchiveerd in de klimatologische database.

De door het KNMI gearchiveerde weergegevens worden op twee manieren ontsloten, via deze website en via het KNMI Dataplatform (KDP).

Voor algemeen gebruik zijn de gegevens beschikbaar via het tabblad ‘klimatologie’ in de rubriek ‘Nederland Nu’. U kunt daar weerdata inzien voor een willekeurige dag in het verleden of complete tijdreeksen downloaden. Daarnaast is veel informatie beschikbaar in de vorm van kaarten, grafieken en overzichten.

Voor (semi-)professioneel gebruik zijn weergegevens ook beschikbaar in het KNMI Dataplatform (KDP).

knmi meetveld
KNMI meetveld De Bilt
Geïnteresseerd in andere datasets? Bekijk andere datasets