Dataset

Logboek wijzigingen uur- & daggegevens


Laatste wijziging: 18 januari 2021

18 januari 2021: Regenmetingen gecorrigeerd voor defect aan handregenmeters

Per 18 januari 2021 zijn de neerslagwaarnemingen van het KNMI handregenmeter netwerk gecorrigeerd voor een in 2017 geconstateerd defect bij een deel van de regenmeters. Het defect heeft ertoe geleid dat in de periode 2012-2017 op 65 van de 320 neerslagstations te hoge neerslagsommen gemeten werden.  Een samenvatting van de correcties staat hier. De volledige beschrijving staat in technisch rapport TR387.

30 mei 2016: Historische temperatuurreeksen van vijf stations gehomogeniseerd

Van de KNMI-stations De Kooy (Den Helder), Eelde (Groningen), De Bilt, Vlissingen en Beek (Maastricht) zijn de dagwaarden van de temperatuur (gemiddelde, minimum- en maximumtemperatuur) gehomogeniseerd voor stationsverplaatsingen. In het geval van De Bilt is ook gehomogeniseerd voor de verandering van het type weerhut.

3 maart 2014: Etmaalgegevens, berekeningsmethodiek gemiddelde, maximum- en minimumtemperatuur voor 1971 (zie ook melding 24 september 2012)

Sinds 3 maart 2014 zijn nieuwe versies van de historische temperatuurreeksen (1901-1970) van de vijf hoofdstations Den Helder, Eelde, De Bilt, Vlissingen en Maastricht beschikbaar. De etmaalextremen (minimum- en maximumtemperatuur) en het etmaalgemiddelde zijn opnieuw bepaald uit brongegevens via een gestandaardiseerde methode. In sommige gevallen zijn hierdoor dagwaarden aangepast.

Correctie windsnelheid februari 1979, Leeuwarden (per 30 april 2013)

Op 13 en 14 februari 1979 was er in met name het noorden van het land sprake van ijzel gevolgd door een langdurige sneeuwjacht. Door de ijzel was de windsnelheidsmeter op het station Leeuwarden vastgevroren tussen 12 uur UT op 13 februari 1979 en 18 uur UT op 14 februari 1979. De metingen zijn door waarnemers daarom handmatig uitgevoerd. De aflezing was in knopen maar bij archievering is foutief niet omgerekend naar m/s. Per 29 april 2013 zijn de metingen alsnog omgerekend van knopen naar m/s.

Correctie windsnelheid februari 1979, Eelde (per 30 april 2013)

Op 13 en 14 februari 1979 was er in met name het noorden van het land sprake van ijzel gevolgd door een langdurige sneeuwjacht. Door de ijzel was de windsnelheidsmeter op het station Eelde vastgevroren tussen 12 uur UT op 13 februari 1979 en 17 uur UT op 14 februari 1979. De metingen zijn door waarnemers handmatig uitgevoerd. Het element FH (gemiddelde windsnelheid over de laatste 10 minuten van het afgelopen uur) was daarbij niet correct vastgesteld. De FH is per 29 april 2013 opnieuw afgeleid uit gegevens van de uurgemiddelde windsnelheid.

24 september 2012: Berekeningsmethodiek Gemiddelde, maximum- en minimumtemperatuur voor 1971

De manier van berekenen van de etmaalgemiddelde temperatuur en de minimum- en maximumtemperatuur is door de jaren heen (voor 1971) niet hetzelfde geweest. Per station is vastgelegd hoe de berekeningswijze was.
Er loopt op het KNMI een project met als doel de etmaalgemiddelde, minimum- en maximumtemperatuur opnieuw en gestandaardiseerd af te leiden uit de beschikbare basisgegevens. De opnieuw afgeleide gegevens zullen na afronding van het project beschikbaar worden gemaakt.

1 februari 2012, 12 UT: Element Ix toegevoegd aan de downloadbare bestanden met uurgegevens.

Aan zowel de volledige bestanden (per station per 10 jaar) met uurgegevens als de interactieve selectie element Ix toegevoegd. Ix, de indicator voor de weercode, is een code die onder andere aangeeft of het station bemand of onbemand is, er visueel of automatisch wordt waargenomen.

2 mei 2011, 12 UT: Herleiding windsnelheid naar 10 meter gestopt

De berichtgeving over wind volgt binnen het KNMI de internationale afspraken (standaarden en aanbevelingen), die zijn vastgelegd door de WMO. Voor wat betreft windgegevens kan hieruit worden gehaald: "standaard dienen windmetingen representatief te zijn voor open terrein en op 10 meter hoogte".

De wind boven water wordt meestal op een hogere positie gemeten. Herleiding is noodzakelijk om aan de gewenste specificaties te voldoen. Al geruime tijd zijn de herleidingsformules zoals die voor meten boven open water worden toegepast, ook gebruikt bij enkele landstations. De herleiding van de meetwaarde maakte ook hier gebruik van de zeeruwheid. De herleidingsberekening voor de bijzondere windlocaties De Bilt, Vlissingen, Hoek van Holland en IJmuiden is gestopt op 2 mei 2011, 12 UT (14 uur lokale tijd, MEZT)

De historische (klimatologische) uur- en dag(etmaalgegevens) van bovengenoemde stations zijn per 3 mei ontdaan van de herleidingsberekening. De in het verleden gebruikte factoren zijn opgenomen in onderstaande tabel. Indien gewenst kunnen de uur- en daggegevens worden gedeeld door de herleidingsfactoren om terug te rekenen naar de eerder gepubliceerde gegevens.

De windgegevens in alle andere klimatologische producten (kaarten, MOW, zware stormenlijst e.d.) zijn vooralsnog niet met terugwerkende kracht aangepast.

 

Windcorrectie
Correctiefactoren windsnelheid
Geïnteresseerd in andere datasets? Bekijk andere datasets