Dataset

Seismische en akoestische data tools

Het KNMI heeft verschillende services die toegang geven tot seismologische data van het KNMI-netwerk en daarvan afgeleide producten.

  1. Seismisch en akoestisch data portaal: een gebruiksvriendelijke interface met event informatie en de ruwe data van de seismologische meetstations van het KNMI.
  2. Rapid Raw Strong Motion portaal voor Nederland: een gebruiksvriendelijke interface met strong motion informatie, met name voor wetenschappers en ingenieurs.
  3. FDSN web services: een technische interface, met name voor ontwikkelaars en onderzoekers, om aardbeving en station data te downloaden.
  4. Hazard map: Hazard map per locatie in Groningen.
  5. RRSM web service: een technische interface, met name voor ontwikkelaars en onderzoekers, om strong motion data te downloaden.
  6. Networks DOI: een gebruiksvriendelijke interface met informatie over de seismologische meetnetwerken en hoe geciteerd kan worden in onderzoekspublicaties.

Hieronder volgt een korte beschrijving en de link naar deze data services.

(1) Seismisch en akoestisch data portaal:

http://rdsa.knmi.nl/dataportal

Het seismisch en akoestisch data portaal biedt snelle en eenvoudige toegang tot ruwe data en stations informatie van het seismische netwerk in Nederland. Daarnaast is er een gebruiksvriendelijk interface naar alle door het KNMI gepubliceerde aardbevingen.

Het portaal geeft de mogelijkheid om data verzoeken te doen aan de hand van tijdspannes, of aan de hand van de aardbeving catalogus van het KNMI. In het laatste geval worden de tijdspannes automatisch gegenereerd voor elk seismisch meetstation afzonderlijk.

Het seismisch en akoestisch data portaal is gebaseerd op de Europese WebDC3, ontwikkeld door GFZ voor EIDA in 2013
 

(2) Rapid Raw Strong Motion portaal voor Nederland:

http://rdsa.knmi.nl/rrsm

Het RRSM portaal geeft gebruikers de mogelijkheid om aardbevingsinformatie zoals peak ground acceleration (PGA), peak ground velocity (PGV), response spectral amplitudes en ruwe aardbevings data te downloaden binnen een paar minuten na een aardbeving. Het portaal laat alle bevingen zien met een magnitude groter/gelijk aan 2 die plaatsegvonden hebben in Groningen.

Het Nederlandse RRSM-portaal is gebaseerd op het ORFEUS RRSM-portaal. Het portaal levert "strong motion" producten nagenoeg in realtime voor wetenschappers en ingenieurs
 

(3) FDSN web services:

Deze service geeft toegang tot de FDSN-webservices voor aardbevingen gepubliceerd door het KNMI, continue golfvorm data en alle stations informatie van het netwerk in Nederland (NL) en dat in Caribisch Nederland (NA). Een webservice kan omschreven worden als een software systeem dat speciaal ontworpen is voor "machine-to-machine" interactie.

Voorbeelden van FDSN event,station en dataselect web-services op het KNMI:

Door dit portal geeft het KNMI toegang tot twee van de internationaal gestandaardiseerde FDSN web-services:

  • fdsn-event: de FDSN-event webservice geeft toegang tot aardbeving parameters in QuakeML formaat, alsmede in andere bruikbare formaten (CSV, text, SeisComP3-xml). Aardbevingen kunnen geselecteerd worden op basis van magnitude, locatie of event-id. De uitvoerigheid van de resultaten hangt af van het formaat en de geselecteerde opties.
  • fdsn-station: de FDSN-sation webservice geeft toegang tot alle netwerk en meetstation informatie in FDSN Station xml formaat, alsook in andere bruikbare formaten (text, SeisComP3 inventory-xml). Selectie is mogelijk  op netwerk, stations info, tijd-spannes en geografische gebieden. Resultaten zijn beschikbaar in verschillende gradaties van uitvoerigheid.
  • fdsn-dataselect: de FDSN-dataselect webservice geeft toegang tot ruwe golfvorm data for specifieke kanalen en tijds-intervallen in miniseed formaat. Data kan, naast een tijdsinterval, geselecteerd worden op basis van netwerk, stationsnaam, locatie en/of kanaal code.

Voor meer informatie, zie:

Kijk voor een volledige service beschrijving op http://www.fdsn.org/webservices.

(4) Hazard map:

http://rdsa.knmi.nl/hazard

De hazardkaart Groningen laat de spectrale oppverlakteversnelling zien per locatie voor herhalingstijden 95, 475, 975 en 2475 jaar. Dit betekent de bovengrens voor de spectrale versnelling die wordt verwacht binnen de respectievelijke duur van de herhalingstijd. De spectrale versnelling is uitgedrukt ten opzichte van de valversnelling en berekend op een regelmatig grid.

(5) RRSM web service:

http://rdsa.knmi.nl/odcws/rrsm/1/

De KNMI RRSM-webservice biedt toegang tot strong motion parameters, zoals peak ground acceleration (PGA), peak ground velocity (PGV) en response spectral amplitudes, uit de RRSM-database van Nederland.

De gegevens kunnen worden gedownload in JSON-formaat, evenals ShakeMap Input XML-bestanden. Resultaten kunnen worden gefilterd op bijvoorbeeld event-ID, tijd, magnitude of stationscode.

De Nederlandse RRSM-webservice is gebaseerd op de ORFEUS RRSM-webservice. De webservice levert "strong motion" producten nagenoeg in realtime voor wetenschappers en ingenieurs.

(6) Networks DOI:

http://rdsa.knmi.nl/network/

Deze webpagina's geven informatie over de seismische-akoestische netwerken beheerd door het KNMI in Nederland en Caribisch Nederland. Ook is informatie te vinden over hoe de netwerken te citeren in onderzoekspublicaties.

test
Geïnteresseerd in andere datasets? Bekijk andere datasets