Project

EPOS

European Plate Observing System

EPOS is een project binnen het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie H2020 (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/) met een duur van 4 jaar. ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) is in 2002 door de EC opgericht om bestaande research infrastructuren binnen Europa te integreren (door één gemeenschappelijke visie en strategie te ontwikkelen) en de internationale impact hiervan te vergroten. Het EC project EPOS heeft een hoge waardering gekregen door ESFRI en is mede daardoor via het ingediende (en gehonoreerde) project EPOS-IP (binnen H2020) in de implementatie fase gekomen.

Het doel van EPOS is een beter inzicht te krijgen in de fysische, dynamische processen achter aardbevingen, vulkaan uitbarstingen, tsunami’s en tektonische krachten in de Aarde. EPOS richt zich op de integratie van bestaande (nationale en Europese) research infrastructuren en het stimuleren van het gebruik van multidisciplinaire data (seismologische golfvormdata, GPS, satelliet waarnemingen, ‘near fault’ waarnemingen, etc) van monitoring netwerken, laboratorium experimenten en computer simulaties. Het KNMI participeert in EPOS en heeft samen met het ORFEUS Data Centrum een leidende rol om de Europese seismologische infrastructuur (ORFEUS) te integreren in EPOS. Daarnaast gaat het KNMI actief bijdragen aan EPOS door de data van het Nederlandse seismische netwerk beschikbaar te maken binnen EPOS.