Project

EUDAT2020

EUDAT2020 is een project binnen het EC subsidieprogramma H2020 (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/) met als doel om de toegang tot - en het gebruik van - data door onderzoekers (van verschillende disciplines) eenvoudiger en betrouwbaarder te maken door  bestaande e-infrastructuren en research infrastructuren  bij elkaar te brengen in één omgeving (Collaborative Data Infrastructure). Het KNMI participeert in EUDAT2020 met een focus op toepassingen in de Nederlandse seismologische infrastructuur en de koppeling met de Europese geo-wetenschappelijke infrastructuur (EPOS).

 

Binnen EUDAT2020 zal de ontwikkeling van services voor data ‘life-cycle’ management (het beheer van data en de daarbij behorende metadata gedurende de tijd dat de data waarde heeft) centraal staan. Key-words zijn o.a. data archivering, data replicatie, persistent identifiers, AAI, big data transfer en berekeningen. De ontwikkelingen en implementaties van ‘data life-cycle’ services in Europese en multi-disciplinaire research-infrastructuren  zullen het beheer van onderzoeksdata eenvoudiger maken en de toegang tot multi-disciplinaire data (waarnemingen, simulaties, onderzoeksdata) vereenvoudigen. EUDAT2020 heeft een duur van 3 jaar.