Project

HYMN

HYMN was een Europees onderzoeksproject (2006-2009) onder leiding van het KNMI. Het acronym 'HYMN' refereert naar drie gassen: 'HYdrogen, Methane and Nitrous oxide (HYMN)'.

Onderwerp van studie in HYMN waren veranderingen in de concentratie trends, de bronnen en putten, en de interactie met de biosfeer. Enkele belangrijke conclusies van HYMN zijn:

  • De Tropen zijn bepalend voor de mondiale trend variaties in methaan, zowel door veranderingen in tropische emissies als door veranderingen in de chemische afbraak van methaan in de tropische atmosfeer.
  • Natuurlijke landemissies van lachgas(N2O) zijn wereldwijd nog steeds groter dan de N2O emissies ten gevolge van menselijke activiteiten (met name in de landbouw).
  • De overgang naar een 'waterstofeconomie' zou met name goed uitpakken voor de luchtkwaliteit in de toekomst.
  • Doorgaan met mondiale waarnemingen van de atmosferische samenstelling is essentieel om ook de toekomstige veranderingen te kunnen monitoren.
Tropisch bos