Project

KNMI North Sea Wind atlas

De KNW-atlas is een 4D windatlas gebaseerd op de ERA-Interim heranalyse dataset (1997-heden) en op hogere resolutie gebracht m.b.v. weermodel HARMONIE.

De KNW-atlas is een 4D windatlas gebaseerd op de ERA-Interim heranalyse dataset voor 1997-heden (40 jaar). De ERA-Interim heranalyse vat alle metingen wereldwijd samen en doet dat op een fysisch consistente manier. Resultaat is een dataset op een rooster van 80 bij 80 km (in het horizontale vlak) met 6 uurlijkse data. In het KNW-project is de ERA-Interim heranalyse dataset met behulp van weermodel HARMONIE op een hogere ruimtelijke en temporele resolutie gebracht (roosterafstand in de horizontaal: 2,5 bij 2,5 km en uurlijkse i.p.v. 6 uurlijkse data).  Vervolgens is de ERA-Interim/HARMONIE dataset geijkt met metingen van de 200 meter hoge meetmast van het KNMI in Cabauw. De windscheringscorrectie die hieruit volgde (verticale windschering was 15% te laag), bleek algemeen geldig (voor alle locaties en de gehele periode) en is daarom uniform toegepast. Het resultaat is een hoge resolutie dataset van 40 jaar:  de KNW-atlas. Alle achtergrondinformatie over de KNW-atlas is te vinden op: http://projects.knmi.nl/knw/. De KNW-data is ook beschikbaar via het in de windenergiesector veel gebruikte WindPRO: http://help.emd.dk/mediawiki/index.php?title=KNMI_North_Sea_Wind_(KNMI-KNW) .

De uitbreiding van de oorspronkelijke dataset van 35 jaar naar (ruim) 40 jaar wordt gedaan in het kader van het Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) project in opdracht van RVO en in samenwerking met ECN part of TNO en Whiffle. De KNW-atlas wordt uitgebreid t/m maart 2019. Daarnaast wordt een nieuwe atlas (2008-2017) gemaakt, gebaseerd op verbeterde methoden en modellen (o.a. ERA5 heranalyse). Begin 2019 komt de DOWA-website beschikbaar met alle informatie.  

The KNW-atlas is a 4D wind atlas based on the ERA-Interim reanalyses dataset which captures 40 years (1979-present) of meteorological measurements and generates every 6 hours 3D fields on a horizontal grid of 80 km which are consistent with these measurements and the laws of physics. This dataset is “downscaled” using the state-of-the-art weather forecasting model HARMONIE which generates hourly data on a horizontal grid of 2.5 km. The wind speeds were then tuned to match the measurements made at KNMI’s 200 m tall meteorological mast at Cabauw by increasing the vertical shear of the horizontal wind speed by 15%. The same wind shear correction factor was applied uniformly throughout the whole KNW-atlas domain and period. The result is a high resolution dataset of 40 years: the KNW-atlas. All information can be found on: http://projects.knmi.nl/knw/KNW-data is also available via WindPRO that is used a lot in the wind energy sector: http://help.emd.dk/mediawiki/index.php?title=KNMI_North_Sea_Wind_(KNMI-KNW) .

Extending the original KNW dataset from 35 to (more than) 40 years is part of the Dutch Offshore Wind Atlas (DOWA) project carried out by KNMI, ECN part of TNO and Whiffle and commissioned by RVO. The KNW-atlas will be extended until March 2019. Also part of the DOWA-project is a new atlas (2008-2017) based on improved methods and models (e.g. ERA5 reanalyses). At the start of 2019 all information on this new atlas will become available on the DOWA-website.   

De KNW-atlas bevat per gridpunt 40 jaar uurlijkse data (elk uur 1 momentane waarde die een 40-60 minuut gemiddelde vertegenwoordigt) op een horizontaal grid van 2,5 x 2,5 km en op hoogten 10, 20, 40, 60, 80, 100, 150 en 200m. Via de KNW website (http://projects.knmi.nl/knw/) zijn alle data op 3 manieren gratis te downloaden: 

 1. KNW-NetCDF-3D (dagfiles van het complete domein)
 2. KNW-NetCDF-TS (tijdseries van de roosterpunten)
 3. KNW-CSV-TS (idem 2., maar dan in ASCII CSV).

Het is wel raadzaam eerst de handleiding te lezen (zie link op de website).  

Op de KNW website (http://projects.knmi.nl/knw/) staan ook voorbeelden van plaatjes die nuttig kunnen zijn voor offshore windenergie toepassingen, bijvoorbeeld:

2D-plaatjes voor het hele domein:

 • Gemiddelde windsnelheid (voor 1997-2013 of 2004-2013)
 • Gemiddelde Weibull schaal- en vormparameter (voor 1997-2013 of 2004-2013)
 • Minimum van het 11 jaar lopend gemiddelde van de windsnelheid (voor 1997-2013)
 • Maximum van het 11 jaar lopend gemiddelde van de windsnelheid (voor 1997-2013)
 • 10% percentiel van 11 jaar lopend gemiddelde van de windsnelheid (voor 1997-2013)
 • 90% percentiel van 11 jaar lopend gemiddelde van de windsnelheid (voor 1997-2013)

1D-plaatjes voor KNW-roosterpunten die overeenkomen met de positie van CABAUW, EURO-platform1, FINO1, MMIJ, OWEZ, Lichteiland Goeree en een centraal punt (Borssele point 0) en 5 hoekpunten van windgebied Borssele (Borssele point 1 t/m 5):

 • TAB-file
 • Windsnelheidsverdeling
 • Windroos