Project

KNMI North Sea Wind atlas

De KNW-atlas is een 4D windatlas gebaseerd op de ERA-Interim heranalyse dataset (1997-2013) en op hogere resolutie gebracht m.b.v. weermodel HARMONIE.

De KNW-atlas is een 4D windatlas gebaseerd op de ERA-Interim heranalyse dataset voor 1997-2013 (35 jaar). De ERA-Interim heranalyse vat alle metingen wereldwijd samen en doet dat op een fysisch consistente manier. Resultaat is een dataset op een rooster van 80 bij 80 km (in het horizontale vlak) met 6 uurlijkse data. In het KNW-project is de ERA-Interim heranalyse dataset met behulp van weermodel HARMONIE op een hogere ruimtelijke en temporele resolutie gebracht (roosterafstand in de horizontaal: 2,5 bij 2,5 km en uurlijkse i.p.v. 6 uurlijkse data).  Vervolgens is de ERA-Interim/HARMONIE dataset geijkt met metingen van de 200 meter hoge meetmast van het KNMI in Cabauw. De windscheringscorrectie die hieruit volgde (verticale windschering was 15% te laag), bleek algemeen geldig (voor alle locaties en de gehele periode) en is daarom uniform toegepast. Het resultaat is een hoge resolutie dataset van 35 jaar:  de KNW-atlas. Alle achtergrondinformatie over de KNW-atlas is te vinden op: http://projects.knmi.nl/knw/.

The KNW-atlas is a 4D wind atlas based on the ERA-Interim reanalyses dataset which captures 35 years (1979-2013) of meteorological measurements and generates every 6 hours 3D fields on a horizontal grid of 80 km which are consistent with these measurements and the laws of physics. This dataset is “downscaled” using the state-of-the-art weather forecasting model HARMONIE which generates hourly data on a horizontal grid of 2.5 km. The wind speeds were then tuned to match the measurements made at KNMI’s 200 m tall meteorological mast at Cabauw by increasing the vertical shear of the horizontal wind speed by 15%. The same wind shear correction factor was applied uniformly throughout the whole KNW-atlas domain and period. The result is a high resolution dataset of 35 years: the KNW-atlas. All information can be found on: http://projects.knmi.nl/knw/.

De KNW-atlas bevat per gridpunt 35 jaar uurlijkse data (elk uur 1 momentane waarde die een 40-60 minuut gemiddelde vertegenwoordigt) op een horizontaal grid van 2,5 x 2,5 km en op hoogten 10, 20, 40, 60, 80, 100, 150 en 200m. Via de KNW website (http://projects.knmi.nl/knw/) zijn alle data op 3 manieren gratis te downloaden: 

 1. KNW-NetCDF-3D (dagfiles van het complete domein)
 2. KNW-NetCDF-TS (tijdseries van de roosterpunten)
 3. KNW-CSV-TS (idem 2., maar dan in ASCII CSV).

Het is wel raadzaam eerst de handleiding te lezen (zie link op de website).  

Op de KNW website (http://projects.knmi.nl/knw/) staan ook voorbeelden van plaatjes die nuttig kunnen zijn voor offshore windenergie toepassingen, bijvoorbeeld:

2D-plaatjes voor het hele domein:

 • Gemiddelde windsnelheid (voor 1997-2013 of 2004-2013)
 • Gemiddelde Weibull schaal- en vormparameter (voor 1997-2013 of 2004-2013)
 • Minimum van het 11 jaar lopend gemiddelde van de windsnelheid (voor 1997-2013)
 • Maximum van het 11 jaar lopend gemiddelde van de windsnelheid (voor 1997-2013)
 • 10% percentiel van 11 jaar lopend gemiddelde van de windsnelheid (voor 1997-2013)
 • 90% percentiel van 11 jaar lopend gemiddelde van de windsnelheid (voor 1997-2013)

1D-plaatjes voor KNW-roosterpunten die overeenkomen met de positie van CABAUW, EURO-platform1, FINO1, MMIJ, OWEZ, Lichteiland Goeree en een centraal punt (Borssele point 0) en 5 hoekpunten van windgebied Borssele (Borssele point 1 t/m 5):

 • TAB-file
 • Windsnelheidsverdeling
 • Windroos