Project

ORFEUS

Observatories and Research Facilities for EUropean Seismology

Orfeus is een Europese organisatie die al ruim 25 jaar bestaat. Het doel ervan is de seismologie binnen Europa te coördineren en te organiseren en zowel seismologische data als services bij elkaar te brengen voor de gemeenschappelijke gebruikersgroepen (wetenschappers, observatoria). Eén van de belangrijkste onderdelen is het ORFEUS datacentrum, dat huisvesting heeft bij het KNMI.

 

KNMI en ORFEUS datacentrum hebben een leidende rol gespeeld in een aantal FP7 EC projecten (o.a. NERIES, NERA). Een belangrijke ontwikkeling binnen ORFEUS is geweest de organisatie en technische realisatie van een infrastructuur van gedistribueerde, seismologische archieven in Europa: EIDA (European Integrated Data Archive; www.orfeus-eu.org/eida). Veel nieuwe services zijn gebouwd op deze infrastructuur, zoals een real-time systeem om gemeten bodemversnellingen ten tijde van een aardbeving snel en efficient beschikbaar te maken (www.orfeus-eu.org/rrsm). Daarnaast promoot ORFEUS het toepassen van open data politiek op seismische data in Europa. De opgebouwde seismologische infrastructuur binnen ORFEUS speelt een belangrijke rol in de seismologische pijler binnen het ESFRI project EPOS. KNMI/ORFEUS zal binnen deze pijler nieuwe services bouwen o.a. in coordinatie met ontwikkelingen binnen het project EUDAT2020.