Wetenschappelijke publicatie

2014 record warm

GJ van Oldenborgh

2014 wordt in Nederland het warmste jaar in tenminste drie eeuwen. Dit record is een gevolg van de opwarming, gecombineerd met het door de grilligheid van het klimaat veroorzaakte warme weer. Door de langjarige opwarming worden jaargemiddelde waarden mogelijk die vroeger vrijwel onmogelijk waren. Deze trend hangt samen met de wereldwijde opwarming, die voor het grootste gedeelte veroorzaakt wordt door de toegenomen concentraties van broeikasgassen, voornamelijk CO2. De warmte wordt grotendeels opgenomen door de oceaan, die inderdaad gestaag opwarmt. Dat is het beste zichtbaar in de diepere lagen van de oceaan. Aan het oppervlak is de opwarming door de wisselwerking met de atmosfeer onregelmatiger.

Bibliografische gegevens

GJ van Oldenborgh. 2014 record warm
Journal: KNMI Kenniscentrum, Year: 2014

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties