Wetenschappelijke publicatie

Analyse van het seismisch risico voor de kanselarij van New Delhi

T van Eck

In en rond New Delhi moet men zeker rekening houden met een seismisch risico. In de regio zijn tenminste drie bevingen met M groter dan of gelijk aan 6,0 bekend sinds 1720. Ook worden regelmatig kleinere bevingen gemeten. Helaas weet men nog weinig over de breuken die de bevingen veroorzaken. Ook weet men nog weinig over de mate waarin de seismische golven gedempt of versterkt worden, met name in het gebied rond New Delhi. Dit betekent dat er nog een grote onzekerheid bestaat m.b.t. het bepalen van het seismisch risico. De aanwezige gegevens kunnen weliswaar een grove schatting geven voor het risico, maar gezien deze grote onzekerheden is en conservative benadering geboden.

Bibliografische gegevens

T van Eck. Analyse van het seismisch risico voor de kanselarij van New Delhi
KNMI number: TR-254, Year: 2003, Pages: 24

Download volledige publicatie

download PDF (2,03 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties