Wetenschappelijke publicatie

Beschrijving en toepassingen van het PASCAL-systeem

Kees Kok

In dit paper wordt een beschrijving gegeven van het automatisch waarschuwingssysteem PASCAL dat staat voor Probabilistic Alert System for the Concurrence of Adverse weather eLements1 . Dit is een interactief programma dat uitgaande van de uitvoer in tijdseries van diverse modellen (gebieds)kansen op over- of onderschrijding bepaalt. Dit gebeurt aan de hand van criteria die gedefinieerd zijn op willekeurige combinaties van modelgrootheden en hieruit af te leiden grootheden, en op willekeurig gedefinieerde gebieden en tijdvensters. Bij af te leiden grootheden kan gedacht worden aan gevoelstemperatuur, hittestress of gidsvergelijkingen waarvan de predictoren elementen uit de tijdserie-files zijn. De tijdseries zijn in dit rapport voornamelijk afkomstig van het EPS van het ECMWF maar mogen ook afkomstig zijn van andere probabilistische (e.g. HarmonEPS) of deterministische modellen, zowel apart als in combinatie. De criteria kunnen extern worden opgegeven en mogen willekeurige combinaties zijn van doorsnedes en verenigingen van een vrijwel onbeperkt aantal subcriteria. Met subcriteria wordt bedoeld de condities die tezamen een zgn. risicoprofiel definiëren. Deze criteria kunnen aangevuld worden met een criterium over de minimale gebiedsgrootte waarop het totaal aan andere subcriteria moet gelden. Als de berekende (gebieds)kans hoger (c.q. lager) is dan de (extern) voorgeschreven kansdrempel dan wordt desgewenst een alertmail verstuurd. Het systeem is speciaal gericht op extreme situaties voor Nederland maar is uiteraard ook te gebruiken voor niet-extreme situaties en voor andere gebieden. Het is een uitbreiding van het waterschapssysteem (operationeel sinds 2003) en wordt nu gebruikt voor de bepaling van early warnings t.b.v. ProRail (2nd opinion taak van het KNMI) en van default waarschuwingsfases (kleurcodes) t.b.v. MeteoAlarm (dag 2 tot dag 5).

Het rapport bevat tevens een uitgebreide beschrijving hoe te komen tot goed gedefinieerde, zoveel mogelijk objectieve risicoprofielen zowel voor professionele als niet-professionele (e.g. het algemene publiek) gebruikers(groepen). In het Discussie hoofdstuk wordt nader ingegaan op huidige en toekomstige ontwikkelingen van de gevaarlijk weer dienstverlening en wat de rol hierin zou kunnen zijn van een systeem zoals het PASCAL-systeem.

Bibliografische gegevens

Kees Kok . Beschrijving en toepassingen van het PASCAL-systeem
KNMI number: TR-395, Year: 2022, Pages: 109

Download volledige publicatie

download PDF (11,7 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties