Wetenschappelijke publicatie

Broeikasgasemissies uit Nederlandse landschappen. Variabiliteit in ruimte en tijd ontrafeld.

CJE Schulp, CMJ Jacobs, JH Duyzer, CL van Beek, FC Bosveld, ATC Dias, WWP Jans, AP Schrier-Uijl, JE Vermaat

De uitstoot van broeikasgassen door het landschap varieert enorm in tijd en ruimte doordat landschappelijke omstandigheden als bodem, grondwater, vegetatie en weer ook enorm variƫren in tijd en ruimte. Gebrek aan inzicht hierin beperkt de betrouwbaarheid van emissieschattingen en maakt kwantificering van mitigatie via ingrepen in het landschap tot een hachelijke zaak. Wat is bekend over de variabiliteit van de broeikasgasfluxen
binnen en tussen verschillende landschapselementen, en wat gebeurt er bij verandering in het landgebruik?

Bibliografische gegevens

CJE Schulp, CMJ Jacobs, JH Duyzer, CL van Beek, FC Bosveld, ATC Dias, WWP Jans, AP Schrier-Uijl, JE Vermaat. Broeikasgasemissies uit Nederlandse landschappen. Variabiliteit in ruimte en tijd ontrafeld.
Journal: Landschap, Year: 2010, First page: 67, Last page: 79

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties