Wetenschappelijke publicatie

Climate Change Monitoring in the Netherlands; A proposal based on the GCOS Implementation Plan in Support of the UNFCCC. Rapport van WAB project 500102011

WAA Monna, et al.

Het rapport constateert:
1.
Er is onvoldoende lange termijn financiële ondersteuning van klimaatmonitoring pro-gramma’s waardoor de noodzakelijke continuïteit ervan in gevaar komt;
2.
Klimaatmonitoring leent zich uitstekend voor structurele steun aan ontwikkelingslanden, waarmee Nederland haar commitments kan invullen, maar deze steun ontbreekt momenteel;
3.
Verantwoorde klimaatmonitoring kan uitgevoerd worden tegen kosten die gering zijn ten opzichte van de kosten van adequaat beleid rond klimaatverandering.

Bibliografische gegevens

WAA Monna, et al.. Climate Change Monitoring in the Netherlands; A proposal based on the GCOS Implementation Plan in Support of the UNFCCC. Rapport van WAB project 500102011
Year: 2009

Download volledige publicatie

download PDF (1,04 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties