Wetenschappelijke publicatie

De invloed van meetsystemen op de waarneming van gemiddelden, standaarddeviaties en maxima

A.C.M. Beljaars

Waarnemingen kunnen niet los gezien worden van het gebruikte meetsysteem; zij worden door het instrumentarium beïnvloed. In dit rapport wordt een meetsysteem gezien als een serie achter elkaar geplaatste filters, die het aangeboden spectrum van fluctuaties beïnvloeden. Aangezien de grootte van de standaarddeviatie, de hoogte van de maxima, de karakteristieke duur van de maxima en de spreiding in de schattingen van gemiddelde en standaarddeviatie uitgedrukt kunnen worden in het spectrum, is hiermee in principe de invloed van de meetketen bepaald. Een en ander word toegepast op windmeetsystemen, zoals die in het verleden op het KNMI in gebruik waren en op enkele nog te ontwerpen meetsystemen.

Bibliografische gegevens

A.C.M. Beljaars. De invloed van meetsystemen op de waarneming van gemiddelden, standaarddeviaties en maxima
KNMI number: WR-83-02, Year: 1983, Pages: 32

Download volledige publicatie

download PDF (3,21 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties