Wetenschappelijke publicatie

De meteorologische aspecten van luchtverontreinigingsmodellen : eindrapport van het project klimatologie verspreidingsmodellen

A.A.M. Holtslag en A.P. van Ulden

In dit rapport worden de resultaten van het project "klimatologie verspreidingsmodellen" gepresenteerd. Dit project werd in 1979 op het KNMI gestart en ten dele gefinancierd door het toenmalige Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. De bedoeling van het project was het verkrijgen van en nieuwe klassificatie van de atmosferische stabiliteit nabij het aardoppervlak. Deze stabiliteit bepaalt de mate waarin vertikale bewegingen worden versterkt of verzwakt door de aanwezigheid van turbulentie.
Daarnaast zijn voor de verspreiding van luchtverontreiniging de transportsnelheid en de dikte van de grenslaag van belang. Deze meteorologische aspecten worden in hoofdstuk I van dit rapport kwalitatief besproken. Ook wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de huidige berekeningsmethode voor de verspreiding van luchtverontreiniging. Daarnaast worden aanzet gegeven voor en verbeterde berekeningsmethode. De verbeterde methode maakt gebruik van de in dit onderzoek ontwikkelde stabiliteitsclassificatie.
Deze stabiliteitsclassificatie omvat de praktische bepaling van de zogenaamde wrijvingssnelheid en de voelbare warmtestroom. Hiervoor worden routinematig beschikbare meteorologische gegevens gebruikt. In paragraaf 5 van hoofdstuk I word een samenvatting gegeven van de ontwikkelde methodiek. Ook worden hier de toepassingen van de methodiek besproken voor de verspreiding van luchtverontreiniging. In de hoofdstukken II en III van dit rapport wordt voor respectievelijk de dag en de nacht ingegaan op de wetenschappelijke achtergronden van de ontwikkelde methodiek. Daarbij worden de resultaten van de methodiek vergeleken met waarnemingen aan de meteorologische mast te Cabauw. Ult deze vergelijking volgt en goede overeenkomst. Met de ontwikkelde methodiek kunnen fysische processen in de atmosferische grenslaag beer worden beschreven. Daardoor kan in principe ook de verspreiding van luchtverontreiniging beter worden beschreven.
 

Bibliografische gegevens

A.A.M. Holtslag en A.P. van Ulden. De meteorologische aspecten van luchtverontreinigingsmodellen : eindrapport van het project klimatologie verspreidingsmodellen
KNMI number: WR-83-04, Year: 1983, Pages: 77

Download volledige publicatie

download PDF (3,34 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties