Wetenschappelijke publicatie

De sluiting van de oppervlakte energiebalans in Cabauw gedurende TEBEX (1995-1996)

P.S. Kroon

Het niet sluitend zijn van de oppervlakte energiebalans is een international erkend probleem. Het is belangrijk dat dit sluitingsprobleem wordt opgelost, aangezien an de hand van de metingen van de energiebalans atmosferisch onderzock word verricht. In dit rapport zijn de afhankelijkheden van de onbalans geanalyseerd met behulp van het relatieve energieverschil δ.

Voordat de analyses zijn uitgevoerd is eerst een literatuuronderzoek verricht naar de oppervlakte energiebalans. Daara zin met behulp van de meetsparden die gemeten zijn te Cabauw gedurende
TEBEX (1995-1996) analyses uitgevoerd.
De eerste analyses zijn met behulp van de eddycorrelatiemethode uitgevoerd. Deze analyses bestaan uit drie delen, namelijk een analyse naar de afhankelijkheid van δ van de dagelijkse gang en de seizenen, een analyse naar de afhankelijkheid van δ van verschillende grootheden en een analyse naar δ voor enkele bijzondere dagen. De belangrijkste resultaten die uit deze analyses volgen, zijn ook met de profielmethode uitgevoerd. Daarna zijn de resultaten van de analyses met behulp van de twee methoden met elkaar vergeleken.

Bij allebei de methoden zijn de volgende afhankelijkheden van de onbalans gevonden. In de nacht neemt δ hogere waarden aan dan overdag. Overdag blijkt δ af te nemen gaande de dag. De waarden in de nacht voor δ zijn ongeveer 0,6 en voor overdag ongeveer 0,2. Voor de nacht is tevens gezien dat δ afhankelijk is van de windsnelheid. Voor lage windsnelheden zijn hogere warden van δ waarneembaar dan voor hoge warden van de windsnelheid. Ook is in de nacht δ mogelijk afhankelijk van de stabiliteit. Des te stabieler de situatie 's nachts des te groter het waargenomen δ.
Voor overdag is gevonden dat δ mogelijk afhankelijk is van de dauwuntsdepressie. Bij lage dauwpuntsdepressies is en hoger δ waargenomen dan voor hoge dauwpuntsdepressies. Ook is voor overdag een mogelijke afhankelijkheid tussen δ en de grenslaaghoogte geconstateerd. Des te hoger de grenslaaghoogte des te lager het waargenomen δ. 
Met behulp van deze analyses word gen duidelijke oorzaak gevonden voor de onbalans in de oppervlakte energiebalans. Dit komt doordat aan de hand van de analyses geen éen grootheid van de energiebalans kan worden uitgesloten als mogelijke veroorzaker van de onbalans. Wel is geconstateerd dat de onbalans niet alleen veroorzaakt kan worden door en fout in de bodem warmtefluxmetingen.

Om de mogelijke oorzaken van het niet sluitend zijn van de oppervlakte energiebalans te Cabauw gedurende TEBEX (1995-1996) beter te kunnen vaststellen, is het aan te bevelen om de volgende aanvullende analyses wit te voeren. Ten eerste en diepgaandere analyse naar de afhankelijkheid van δ van de stabiliteit voor de nacht. Daarnaast is het aan te bevelen om de wintermaanden voor overdag verder te analyseren. Dit is noodzakelijk om te kunnen verklaren waarom een verschil in δ voor verschillende grootheidsklassen optreedt, namelijk voor de windsnelheid, de windrichting, het temperatuurverschil tussen 10 en 0,6 meter en de bewolkingsgraad. Ten slotte is het belangrijk om de afhankelijkheid van δ van de grenslaaghoogte voor overdag nader te analyseren.

Bibliografische gegevens

P.S. Kroon. De sluiting van de oppervlakte energiebalans in Cabauw gedurende TEBEX (1995-1996)
KNMI number: TR-261, Year: 2004, Pages: 76

Download volledige publicatie

download PDF (3,62 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties