Wetenschappelijke publicatie

De Staat van het Klimaat 2007

R van Dorland, B Jansen, W Dubelaar-Versluis

Overzicht van actuele ontwikkelingen in wetenschappelijke kennis en beleid op het gebied van klimaatverandering en de gevolgen ervan. Aangezien de onderwerpen verschillen met de andere edities van 'De Staat van het Klimaat' hieronder een kort overzicht van de inhoud.
Inhoud per hoofdstuk:
(1) Klimaatverandering Nederland; warmterecord, warme lente en oorzaken, stormdepressie Tilo, natuur (2) IPCC-rapporten; AR-4, Werkgroep I, II, III, Synthese rapport, betrouwbaarheid, IPCC & Nederland (3) Kennisontwikkeling
klimaatsysteem; zon, Noordpoolijs, methaanuitstoot, ozon, extremen
toekomstig klimaat (4) Ontwikkelingen klimaat- en energiebeleid; Nederland,
Europa, Mondiaal, VN-klimaattop Bali (5) Ontwikkelingen mitigatie en energie;
hernieuwbare energie, biomassa, kolencentrales, afvang en opslag CO2, lucht-
en scheepvaart, kernenergie, landgebruik.

Bibliografische gegevens

R van Dorland, B Jansen, W Dubelaar-Versluis. De Staat van het Klimaat 2007
Year: 2008, Publisher: PCCC, Place: De Bilt/Wageningen, Pages: 39

Download volledige publicatie

download PDF (1,12 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties