Wetenschappelijke publicatie

De Staat van het klimaat 2009

R van Dorland, W Dubelaar-Versluis, B Jansen

Overzicht van actuele ontwikkelingen in wetenschappelijke kennis en beleid op het gebied van klimaatverandering en de gevolgen ervan. Aangezien de onderwerpen verschillen met eerdere edities van 'De Staat van het Klimaat hieronder een kort overzicht van de inhoud.
Inhoud per hoofdstuk:
(1) Het klimaatsysteem en projecties; status van temperatuur in poolgebieden, zeeijs, ijskappen en gletsjers, kennis over zonneactiviteit en klimaatgevoeligheid, projecties zoals verfijning KNMI-scenario's, verwachtingen komende decennia en extreme zeespiegelstijging (2)Broeikasgasemissies en tweegradendoelstelling; mondiale emissies, invloed economische recessie, nieuwe scenario's IPCC, haalbaarheid tweegradendoelstelling (3) Klimaat- adaptatie en waterproblematiek; klimaatbestendigheid mbt waterveiligheid en zoetwatervoorziening, ecohydrologische effecten, veranderingen in
stedelijk gebied, ruimtelijke planvorming en internationale verkenningen (4) Energie- en mitigatiebeleid; terugdringen CO2-emissies, hernieuwbare energie, elicitriciteits- centrales en -auto's, luchtvaart en CO2-afvang en -opslag (5) Klimaattop Kopenhagen; ontwikkelingen conferentie, het akkoord en de reducties tov tweegradendoelstelling.

Bibliografische gegevens

R van Dorland, W Dubelaar-Versluis, B Jansen. De Staat van het klimaat 2009
Year: 2010, Publisher: PCCC, Place: De Bilt/Wageningen, ISBN: 978-94-90699-01-7, Pages: 68

Download volledige publicatie

download PDF (2,28 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties