Wetenschappelijke publicatie

De Staat van het Klimaat 2010

R van Dorland, W Dubelaar-Versluis, B Jansen

Overzicht van actuele ontwikkelingen in wetenschappelijke kennis en beleid op het gebied van klimaatverandering en de gevolgen ervan. Hieronder een kort overzicht van de inhoud.
Inhoud per hoofdstuk:
(1) Inzichten in het klimaatsysteem; temperatuur in Nederland en de wereld, opvallende weersgebeurtenissen in 2010, Eyjafjallajökull: effecten van vulkaanemissies, ijsontwikkeling en zeespiegelstijging, effect stratosferisch waterdamp op mondiale temperatuur (2) Het klimaatdebat; warmt de aarde op? wordt het warmer door meer CO2? hoe warm gaat het worden? hoeveel gaat het kosten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen? (3) Broeikasgasemissies, scenario’s en haalbaarheid tweegradendoelstelling; trend in de emissies van broeikasgassen, nieuwe IPCC-emissiescenario’s, de haalbaarheid van de tweegradendoelstelling (4) Energie- en mitigatiebeleid; ontwikkeling energie en emissies 2010-2020, nieuw regeerakkoord, toekomstvisies duurzame energie, VN klimaatonderhandelingen in Cancun (5) Water, natuur en stad onder klimaatverandering; veranderende rivierafvoeren: waterveiligheid, droogte en transport, adaptatiepaden in het waterbeheer, klimaatverandering en natuur, stedelijk gebied, conferentie: Deltas in Times of Climate Change, beleidsontwikkeling nationaal, Europees en mondiaal (6) Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); wat is het IPCC en hoe werkt het? onzekerheden in de IPCC-rapporten, kritiek op het IPCC en de klimaatwetenschap, voorbereidingen vijfde assessment rapport IPCC

Bibliografische gegevens

R van Dorland, W Dubelaar-Versluis, B Jansen. De Staat van het Klimaat 2010
Year: 2011, Publisher: PCCC, Place: De Bilt/Wageningen, ISBN: 978-94-90699-02-4, Pages: 71

Download volledige publicatie

download PDF (2,84 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties