Wetenschappelijke publicatie

De toestand van het klimaat en van de ozonlaag in Nederland

P de Wildt

Het lntergovernmental Panel on Climate Change van
de Verenigde Naties heeft in 1990 en 1992 verslag
gedaan van de kennis die er nu is over het natuurlijke
broeikaseffect en de versterking daarvan door mense
lijke activiteiten. Het heeft vervolgens conclusies gefor
muleerd over de gevolgen van die versterking voor ons
klimaat. Deze conclusies worden voor een deel hier
herhaald. Het KNMI onderschrijft deze conclusies en
breidt ze uit naar de situatie in Nederland.

Bibliografische gegevens

P de Wildt. De toestand van het klimaat en van de ozonlaag in Nederland
KNMI number: --nvt, Year: 1993, Pages: 20

Download volledige publicatie

download PDF (2,25 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties