Wetenschappelijke publicatie

De toestand van het klimaat in Nederland 2003

Koos Verbeek

Het wereldklimaat verandert, mede als gevolg van menselijke activiteiten.
Klimaatverandering staat dan ook al geruime tijd in de maatschappelijke
belangstelling. Dit is het vierde rapport in een reeks waarin het knmi de
ontwikkeling van het Nederlandse klimaat bespreekt. Het is opgesteld ten
behoeve van overheden, organisaties en het algemene publiek.
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (ipcc) van de Verenigde
Naties rapporteert vanaf 1990 ongeveer elke vijf jaar over de evolutie van het
wereldwijde klimaat. Het rapport dat voor u ligt is deels gebaseerd op het derde
ipcc rapport uit 2001. Het geeft daarnaast specifieke informatie over de Nederlandse
situatie en gaat in op nieuwe wetenschappelijk ontwikkelingen.

Bibliografische gegevens

Koos Verbeek. De toestand van het klimaat in Nederland 2003
KNMI number: nvt-nvt, Year: 2003, Pages: 32

Download volledige publicatie

download PDF (1,54 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties