Wetenschappelijke publicatie

Een stomataire weerstandsmeter

W. Kohsiek

Onderwerp van dit rapport is een apparaat waarmee op eenvoudige wize de stomataire weerstand van een gewas met geringe hoogte kan worden gemeten. Het apparaat is in essentie een doos, welke met de open zijde op het gewas wordt geplaatst.
De lucht in de doos wordt krachtig gecirculeerd. Er kan op twee manieren met de doos worden gewerkt: een gesloten, of een open systeem. In het eerste geval is de doos (op de gewas-zijde na) geheel gesloten en wordt de toename van de waterdamp-concentratie in de doos gemeten, en daaruit de stomataire weerstand bepaald; in het tweede geval word er lucht van buiten door de doos gevoerd en volgt de stomataire weerstand uit het verschil in waterdampconcentratie tussen de aangevoerde en afgevoerde lucht, alsmede het debiet van de luchtstroming.
De eerste methode verdient de voorkeur voor routinematige bepalingen van de stomataire weerstand.
Een vereenvoudigde beschrijving van de zich afspelende proces-sen wordt gegeven en de bepalingen van de stomataire weerstand volgens beide methoden worden met elkaar vergeleken. Bovendien worden metingen van de stomataire weerstand met het gesloten system vergeleken met bepalingen uit de energiebalansmetingen.
In een Appendix wordt de energiehuishouding van de zgn. stoma-taire doos nader beschouwd als aanvulling op de vereenvoudigde beschrijving.

Bibliografische gegevens

W. Kohsiek. Een stomataire weerstandsmeter
KNMI number: WR-79-10, Year: 1979, Pages: 61

Download volledige publicatie

download PDF (3,29 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties