Wetenschappelijke publicatie

Evaluatie van Doppler Windscheringproduct

I Holleman, H Mellink, T de Boer, H Beekhuis

Afgelopen zomer (juli tot september 2004) is een evaluatie uitgevoerd van het windscheringsproduct van Gematronik. Met deze windscheringsmodule is elke 15 minuten een horizontaal windscheringsbeeld gegenereerd met een 2.5~km resolutie en een geografische uitsnede identiek aan die van het standaard KNMI radarbeeld. Aan de hand van een tweetal cases is de bruikbaarheid van de horizontale windschering als basis voor een Doppler waarschuwingsproduct ge-evalueerd. Het blijkt dat kleinschalige gevaarlijkweerfenomenen zoals windhozen en downbursts inderdaad herkenbaar zijn in de windscheringsbeelden. Bovendien blijkt dat het gevaarlijke weer op de meest directe en toegankelijke manier zichtbaar wordt gemaakt via de horizontale windschering. De evaluatie heeft geresulteerd in een aantal conclusies en aanbevelingen die in het laatste hoofdstuk van dit rapport zijn opgesomd.

Bibliografische gegevens

I Holleman, H Mellink, T de Boer, H Beekhuis. Evaluatie van Doppler Windscheringproduct
KNMI number: IR-2005-01, Year: 2005, Pages: 33

Download volledige publicatie

download PDF (583 KB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties