Wetenschappelijke publicatie

Extreme klimaatverandering en waterveiligheid in Nederland

J Bessembinder, C Katsman, W Hazeleger, S Drijfhout, H van den Brink, G Lenderink, E van Meijgaard, M de Wit, H Buiteveld, W van Deursen

Het document bevat de KNMI-bijdrage aan het project "Aandacht voor Veiligheid" en beschrijft wat er op wetenschappelijk vlak bekend is over een aantal mogelijke klimaatextremen: versnelde zeespiegelstijging, stilvallen van de "Warme Golfstroom", superstormen, extreme neerslag in de zomer en extreem hoge rivierafvoeren.

Bibliografische gegevens

J Bessembinder, C Katsman, W Hazeleger, S Drijfhout, H van den Brink, G Lenderink, E van Meijgaard, M de Wit, H Buiteveld, W van Deursen. Extreme klimaatverandering en waterveiligheid in Nederland
Year: 2008, Pages: 0

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties