Wetenschappelijke publicatie

Extreme zomerneerslag 2006 en klimaatscenario's

Geert Groen

Zware buien hebben in augustus 2006 voor lokale wateroverlast gezorgd. Voor het Directoraat Generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat was dit de aanleiding het KNMI nader onderzoek te laten verrichten naar de mogelijke verandering van neerslagextremen in de 21e eeuw.

Voor dit onderzoek zijn drie doelstellingen geformuleerd:

 - Hoe groot zijn de neerslagextremen voor verschillende tijdsduren in het huidige klimaat;

 - Hoe veranderen deze extremen in de toekomst onder de vier KNMI’06 scenario’s;

 - Hoe exceptioneel zijn de neerslagsommen in augustus 2006 onder de huidige klimatologische condities en in de toekomstscenario’s.

In dit onderzoek is de verandering van de neerslagextremen onder de KNMI’06 klimaatscenario’s bepaald met behulp van transformatie van neerslagreeksen.
Van 13 stations zijn de reeksen met dagsommen van de neerslag uit de periode rond 1990 (1976-2005) samengevoegd en vervolgens getransformeerd naar reeksen rond 2050 en 2100. Na samenvoeging van de afzonderlijke reeksen zijn de veranderingen in neerslaghoeveelheid bij een gegeven overschrijdingsfrequentie bepaald uit de reeksen rond 1990, 2050 en 2100. Deze veranderingen zijn vervolgens toegepast op de neerslagextremen voor het huidige klimaat voor neerslagduren van 60 minuten tot 24 uur.

Bibliografische gegevens

Geert Groen. Extreme zomerneerslag 2006 en klimaatscenario's
KNMI number: KNMI-publicatie-215, Year: 2007, Pages: 21

Download volledige publicatie

download PDF (4,07 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties