Wetenschappelijke publicatie

Future increases in Arctic precipitation linked to local evaporation and sea ice retreat

R Bintanja, FM Selten

Future increases in Arctic precipitation linked to local evaporation and sea-ice retreat

Blad: Nature

R. Bintanja (KNMI) en F.M. Selten (KNMI)

Toename neerslag noordpoolgebied

Klimaatmodellen laten zien dat de neerslag in het Noordpoolgebied met meer dan 50% toeneemt aan het einde van de 21e eeuw. Dat is een toename die veel groter is de mondiale toename in neerslag. Tot nu toe werd aangenomen dat deze toename veroorzaakt wordt door aanvoer van vocht uit zuidelijker streken. Dit is gedeeltelijk ook waar, maar uit dit onderzoek blijkt dat er een relatie bestaat tussen meer neerslag en een toename in lokale verdamping, dus in het noordpoolgebied zelf. Dit is voornamelijk het gevolg van het terugtrekken van het zee-ijs, want verdamping in gebieden met open water is veel groter dan boven zee-ijs, in het bijzonder in de winter. Dit afsmelten van het zee-ijs is op zijn beurt gerelateerd aan de lokale opwarming. Het is dus de opwarming van het noordpoolgebied die uiteindelijk zorgt voor meer neerslag in en rond de Arctische Oceaan, die het grootst is in de herfst en de winter.

De toename van verdamping is op de Noordpool veel groter dan elders op de wereld en de toename van neerslag dientengevolge ook. Door deze neerslagtoename wordt de Arctische Oceaan zoeter. Alle gehanteerde klimaatmodellen laten een toename van neerslag in de Arctic zien en daarmee ook een verzoeting. Door het zoeter worden van het water neemt het warmtetransport in de oceaan van de tropen naar het noorden af, omdat het zoete Arctische water uitstroomt naar de Atlantische Oceaan en daar de grootschalige oceaancirculatie beïnvloedt). Berekeningen met het klimaatmodel EC-Earth laten zien dat de neerslagtoename in het Arctische gebied de oceaancirculatie met 10% zou kunnen afnemen. Dit heeft tot gevolg een kleiner warmtetransport naar noordelijke breedtes en dus een afkoeling, ware het niet dat de atmosfeer een deel van het transport zal overnemen.

Bibliografische gegevens

R Bintanja, FM Selten. Future increases in Arctic precipitation linked to local evaporation and sea ice retreat
Status: published, Journal: Nature, Volume: 509, Year: 2014, First page: 479, Last page: 482, doi: doi:10.1038/nature13259

Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties