Wetenschappelijke publicatie

Gecombineerde weergave van AMDAR en METAR: De eerste stap naar Synthetische Temp

O vd Velde, I Holleman, J vd Meulen, S Barlag

Verticale profielinformatie van het Nederlandse luchtruim werd tot november 2002 vier maal daags verkregen door het oplaten van een radiosonde vanaf het weerstation De Bilt. In verband met bezuinigingen is het aantal oplatingen nu gereduceerd tot twee per dag. Desondanks heeft de operationele meteorologie een grote behoefte aan gedetailleerde profielinformatie ten behoeve van het monitoren van, en waarschuwen voor potentieel maatschappij-ontwrichtende weersomstandigheden. Uit andere bronnen, zoals metingen verricht door verkeersvliegtuigen en remote-sensing apparatuur, is ook veel informatie beschikbaar voor het maken van verticale profielen. Tot op heden bestaat er geen algemeen bruikbare presentatievorm voor deze gegevens en zijn ze bovendien slecht geordend, waardoor de operationele gebruikswaarde beperkt is.

Het samenbrengen van bovenluchtgegevens levert een verticaal profiel op welke onder andere geplot kan worden in het bekende Bijvoetdiagram (theta-s,p diagram). Uit dergelijke diagrammen kunnen eigenschappen zoals stabiliteit en de hoogte van de wolkenbasis snel grafisch worden bepaald. Van deze synthetische temp ("Syntemp") zullen vervolgens afgeleide parameters worden berekend en weergegeven worden. Dit maakt verbeterde monitoring van de bovenlucht in kritieke weersituaties mogelijk voor de operationele meteoroloog. Het doel is dan ook om behalve de klassieke weergave in een Bijvoet diagram ook alternatieve presentatievormen te ontwikkelen die zich beter lenen voor de weergave van de afgeleide parameters, zoals bijvoorbeeld tijdreeksen.

Bibliografische gegevens

O vd Velde, I Holleman, J vd Meulen, S Barlag. Gecombineerde weergave van AMDAR en METAR: De eerste stap naar Synthetische Temp
KNMI number: IR-2003-03, Year: 2003

Download volledige publicatie

download PDF (248 KB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties