Wetenschappelijke publicatie

Globale straling pdf meten met satellieten – terugblik op het zonnige jaar 2018

Meirink, J. F., H. de Vries, W. Knap, P. Stammes

Inkomende zonnestraling ofwel globale straling (GHI, Global Horizontal lrradiance) is een essentiële atmos ferische variabele. Behalve door de stand van de zon wordt GHI bepaald door de samenstelling van de atmosfeer: vooral bewolking en daarnaast ook aerosolen en waterdamp. GHI is een van de belangrijkste componenten in bet oppervlakte-energiebudget. GHI reguleert onder meet de verdamping en bepaalt mede de temperatuur aan bet opperviak. Nauwkeurige metingen van globale straling zijn van belang voor tal van toepassingen zoals in de zonne-energiesector en in de tuinbouw. In dit artikel beschrijven we hoe GHI met meteorologische satellieten gemeten kan worden en analyseren we specifiek de observaties voor bet jaar 2018, een voor Nederland uitzonderlijk zonnig jaar.Ten opzichte van de periode 2005-2017 was de jaargemid delde GHI in 2018 tot wel 14% hoger, en waar normaliter de kustgebieden de meeste zonnestraling ontvan gen, was dat in 2018 juist bet binnenland.

Bibliografische gegevens

Meirink, J. F., H. de Vries, W. Knap, P. Stammes. Globale straling pdf meten met satellieten – terugblik op het zonnige jaar 2018
Journal: Meteorologica, Volume: 28(2), Year: 2019, First page: 12, Last page: 15

Download volledige publicatie

download PDF (1,24 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties