Wetenschappelijke publicatie

Handleiding voor het gebruik van Sectie 2 van de FM 13-X SHIP Code voor waarnemers op zee

KNMI

Deze handleiding is bedoeld voor de waarnemers en waarneemsters aan boord van schepen en platforms. Daarnaast is het een extra informatiebron voor docenten. Ook voor de overige gebruikers van codes is deze handleiding van nut bij het (de)coderen van de betrokken groepen. In deze handleiding is de algemene regelgeving, vergezeld van verduide­lijkingen, opgenomen. De internationale regelgeving in Manual on Codes blijft van kracht. Met de term "Algemene Regelgeving" wordt bedoeld de huidige regelgeving, welke een combinatie is van de internationale regels en nationale aan­vullingen op de internationale regels. Tevens zijn een aantal voorbeelden in het document opgenomen. De vermelde situaties zijn gekozen om als illustratie te dienen voor de toegepaste regelgeving. 

Bibliografische gegevens

KNMI. Handleiding voor het gebruik van Sectie 2 van de FM 13-X SHIP Code voor waarnemers op zee
KNMI number: KNMI-publicatie-185a , Year: 1995, Pages: 30

Download volledige publicatie

download PDF (2,19 MB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties