Wetenschappelijke publicatie

Hangt het warme weer de laatste tijd in Nederland samen met het versterkte broeikaseffect?

De jaargemiddelde temperatuur in De Bilt tegen de jaargemiddelde wereldtemperatuur. De gestippelde lijn geeft een tienjarig lopend gemiddelde, de rechte lijn is de aanpassing T(De Bilt) = 1.41T(mondiaal) + 9.45.
GJ van Oldenborgh, G Komen

De gemiddelde temperatuur was de laatste tien jaren zowel in Nederland als gemiddeld over de hele wereld hoger dan zo'n dertig jaar geleden. De stijging van de wereldgemiddelde temperatuur is door het IPCC in het Third Assessment Report (2001) met vrij grote zekerheid mede toegeschreven aan de toenemende concentratie broeikasgassen. Door middel van een statistische analyse is onderzocht in hoeverre de waargenomen opwarming in Nederland aan de mondiale opwarming kan worden gerelateerd. Daarbij is gevonden dat er een simpele lineaire correlatie bestaat, zowel voor de jaargemiddeldes als voor de afzonderlijke seizoenen. Ook in landen om ons heen is deze correlatie aanwezig. Binnen de aannames van dit model blijkt dat de helft van de warmte van de jaren negentig gerelateerd is aan de mondiale opwarming, en de andere helft als een toevallige uitschieter moet worden gezien. Aannemend dat dit verband ook de komende tien jaar geldig blijft, kunnen we de IPCC voorspelling van de wereldgemidddelde temperatuur vertalen in een voorspelling voor de temperatuur in Nederland gemiddeld over de periode 2001-2010: ongeveer het niveau van de jaren negentig met een onzekerheidsmarge van circa 0.4°C ten gevolge van lokale klimaatschommelingen.

Bibliografische gegevens

GJ van Oldenborgh, G Komen. Hangt het warme weer de laatste tijd in Nederland samen met het versterkte broeikaseffect?
Journal: Meteorologica, Year: 2001

Download volledige publicatie

download PDF (178 KB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties