Wetenschappelijke publicatie

Heeft de verdamping van zeespray invloed op het weer?

JF Meirink

Als het stormt boven zee, komen grote hoeveelheden waterdruppels (spray) in de lucht terecht. Door verdamping van deze druppels wordt de warmte- en vochtbalans in de oppervlaktelaag be¨ınvloed. Het transport van vocht van de zee naar de atmosfeer neemt toe. Je kunt je afvragen hoe groot dit effect is. Is het van belang om er in weer- en klimaatmodellen rekening mee te houden? In het volgende wordt eerst een inleiding over zeespray gegeven. Daarna wordt aan de hand van een eenvoudig model ingeschat wat het effect van sprayverdamping op de warmtefluxen boven zee is. Tenslotte wordt gekeken wat het in rekening brengen van dit effect in een numeriek weersverwachtingsmodel teweeg brengt.

Bibliografische gegevens

JF Meirink. Heeft de verdamping van zeespray invloed op het weer?
Journal: Meteorologica, Volume: 9, Year: 2000, First page: 4, Last page: 8

Download volledige publicatie

download PDF (201 KB)
Niet gevonden wat u zocht? Zoek meer wetenschappelijke publicaties